Tegenstanders damhertenjacht vangen bot bij Raad van State

De jacht mag definitief doorgaan. De gemeente probeert het damhertenbestand terug te dringen tot duizend.

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Foto Olivier Middendorp

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen mogen definitief worden afgeschoten. De jacht is niet in strijd met de Flora- en faunawet, heeft de Raad van State woensdag bepaald. Volgens de hoogste rechter hebben de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland aangetoond dat de jacht noodzakelijk is en het recht hadden om een ontheffing te verlenen.

De gemeente Amsterdam, eigenaar van het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk, besloot de damherten af te schieten omdat ze planten aanvreten, ook in bewoonde gebieden. Bovendien waren er tientallen aanrijdingen met de dieren. Het aantal herten steeg van ongeveer 150 in 2000 tot 3.800 in 2014. In maart bleek dat in een jaar tijd 1.444 damherten zijn afgeschoten. Doel is om er uiteindelijk duizend over te laten in het duingebied.

Bekijk ook de fotoreportage van Olivier Middendorp over het afschieten van de herten.

Faunabescherming heeft vaker geprobeerd via de rechter een verbod op de jacht in de Waterleidingduinen af te dwingen. Een poging om dat voor elkaar te krijgen op basis van de natuurvergunning mislukte in januari van dit jaar, toen de Raad van State oordeelde dat de gemeente het recht had om de jagers in het beschermde natuurgebied toe te laten. De zaak waarin de Raad van State woensdag oordeelde was op basis van de Flora- en faunawet, die planten en dieren beschermt.

Faunabescherming is principieel tegenstander van de jacht en vindt dat zo veel mogelijk gedaan moet worden om te voorkomen dat dieren worden afgeschoten. In het geval van de damherten zouden de ongelukken vooral veroorzaakt worden door automobilisten die te hard rijden. Ook stelt de stichting dat op sommige stukken een hek geplaatst zou kunnen worden om te voorkomen dat de dieren de weg op kunnen lopen. Dat de herten schade veroorzaken aan de planten in het natuurgebied vond Faunabescherming onvoldoende aangetoond.