Motorclub Bandidos verboden

Zware criminaliteit Openbaar Ministerie vroeg verbod, omdat de club de samenleving zou ontwrichten. Rechter spreekt van „cultuur van geweld”.

De motorclub Bandidos wordt per direct verboden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had om het verbod gevraagd. Volgens justitie zijn de „wereldwijde activiteiten” van de club „ontwrichtend […] voor de samenleving”.

„Bij de club is sprake van een cultuur waarin het plegen van (ernstig) geweld wordt gestimuleerd”, aldus de rechtbank. Wie zich daaraan schuldig heeft gemaakt wordt volgens de rechter beloond met een „expect no mercy-patch”, een soort onderscheiding. Door deze interne mores vormt de organisatie een gevaar voor de openbare orde.

De Bandidos werden in de jaren zestig opgericht in de Verenigde Staten en zijn inmiddels naar eigen zeggen actief in meer dan dertig landen. De motorclub is sinds 2014 actief in Nederland. Er werden afdelingen, ‘chapters’, opgericht in Alkmaar, Sittard, Utrecht en Nijmegen. Volgens de site van de club werd donderdag nog een nieuw chapter erkend in Heerlen.

De Nederlandse tak is volgens de rechtbank sterk verbonden met de internationale organisatie, Bandidos Motorcycle Club. Door ook die hier te verbieden, mag de club in de toekomst op geen enkele manier meer in Nederland actief zijn.

Volgens het OM hebben de leden zich in Nederland schuldig gemaakt aan onder meer drugshandel, wapenbezit, intimidatie en afpersing. Ook zouden in de „permanente, gewelddadige territoriumstrijd” met andere motorclubs aanslagen gepleegd zijn met handgranaten en brandbommen. „Meerdere mensen” werden beschoten, mishandeld of bedreigd, aldus Justitie.

Verbod Hells Angels afgewezen

Een eerdere poging een motorclub via het strafrecht te verbieden leidde tot een mislukking. In 2009 oordeelde de Hoge Raad dat sommige gedragingen van de Hells Angels misschien strafbaar zijn, maar niet zo’n ernstige inbreuk maken op de openbare orde dat dit een verbod rechtvaardigt. De civiele procedures van het OM tegen onder meer de Bandidos kunnen gezien worden als de nieuwe aanpak van justitie, nu dus met resultaat.

De strategie van het OM was aan te tonen dat de Bandidos deel uitmaken van een internationale organisatie. In Nederland zorgde de komst van de Bandidos in 2014 voor onrust. Zo zouden er aanslagen op huizen van Bandidos-leden zijn gepleegd en was er een confrontatie bij een café in Sittard tussen Bandidos en leden van de Red Devils, een supportclub van de Hells Angels. Maar ook incidenten buiten de landsgrenzen waarbij de Bandidos betrokken waren speelden een rol in de rechtszaak, zoals schiet- en vechtpartijen van Duitsland tot aan de Verenigde Staten.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere motorclubs. Zo dient volgend jaar de civiele procedure tegen motorclub Satudarah. Advocaat Erik Thomas, die Satudarah bijstaat, zegt dat er met de uitspraak tegen de Bandidos „een slag verloren is, maar de oorlog nog niet”. Volgens hem is het nog maar de vraag welke gevolgen deze uitspraak heeft. „Het effect is vooral publicitair. Want wat gebeurt er als de Bandidos een nieuwe organisatie beginnen met een nieuwe naam?”

Volgens hoogleraar criminologie Arjan Blokland is het niet zo dat als de Bandidos zichzelf de Ramdidos noemen, ze ongestraft verder kunnen gaan. „De vereniging die nu verboden is, dat gaat ook om die specifieke groep mensen. Die kunnen niet zomaar verder onder een andere naam. Zo werkt dat niet.”