Minister Schouten komt met aanpak mestfraude

Mestfraude Ruim een maand na berichten over grootschalige mestfraude maakte minister Carola Schouten (Landbouw) woensdag in een Kamerbrief bekend wat de sector en zijzelf eraan gaan doen.

Carola Schouten, Minister van Landbouw
Carola Schouten, Minister van Landbouw Foto Merlijn Doomernik

Overheid en bedrijfsleven gaan fraude met dierlijke mest steviger aanpakken. Voor alle bedrijven in de mestsector komt er een kwaliteitskeurmerk en een gedragscode. De overheid gaat het toezicht verscherpen met een ‘taskforce’ en subsidies voor frauderende bedrijven schrappen.

Vijf weken na de berichten over de grootschalige en georganiseerde mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg maakte minister Schouten (Landbouw, CU) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend wat de sector en wat zij zelf gaat doen.

Lees hier het gehele onderzoek van NRC: Het Mestcomplot

Financiering moeilijker zonder keurmerk

De kern van een plan van aanpak van de sector (Rabobank, landbouworganisatie LTO, de Producenten Organisatie Varkenshouderij, Cumela en Transport en Logistiek Nederland) is cultuurverandering en zelfregulering. Om zichtbaar te maken wie zich aan de regels houdt en wie niet, wordt een kwaliteitskeurmerk ingevoerd voor alle ondernemers in de keten. Zonder keurmerk moet het moeilijker worden om financiering te krijgen of producten te vervoeren.

Het plan van aanpak is opgesteld op verzoek van Schouten. In de brief aan de Kamer spreekt de minister van „een goede eerste stap”. Schouten: „Als volgende stap heb ik opgeroepen zoveel mogelijk partijen in de keten het kwaliteitskeurmerk te laten ondertekenen. Bovendien moet duidelijk zijn aan welke regels de bedrijven moeten voldoen om het keurmerk te krijgen en welke externe onafhankelijke organisatie deze controleert.”

Lees ook het interview met de minister: ‘Ik kon mijn boosheid niet goed verhullen’

Mogelijk terugvordering subsidies

Zelf zet Schouten in op gericht toezicht en handhaving in gebieden waar mestfraude vaker voorkomt, zoals Oost-Brabant en Noord-Limburg. In een taskforce tegen mestfraude gaan toezichthouder NVWA, provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en justitie samenwerken.

Frauderende bedrijven moeten ook worden uitgesloten van subsidies. Nu is het nog zo dat notoire mestfraudeurs subsidies krijgen voor bijvoorbeeld mestverwerkingsinstallaties. Onderzocht wordt, meldt Schouten, of deze subsidies kunnen worden stopgezet of teruggevorderd.

Ook de provincie Noord-Brabant heeft inmiddels gezegd stappen te nemen om ervoor te zorgen dat vergunningen en subsidies niet bij frauderende bedrijven terechtkomen. Schouten: „Verkend wordt hoe andere provincies hier mee omgaan.”

Tot slot gaat het ministerie met de sector aan tafel om te zien of de regels en wetten rondom mest eenvoudiger kunnen. De regels zijn nu fraudegevoelig en een administratieve last voor de sector.