Melkveehouderij

Fosfaatrechten voor melkkoeien mogen van Brussel

De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten voor melkkoeien in Nederland goedgekeurd. De fosfaatrechten, die verhandeld mogen worden, moeten een overschot van het in mest aanwezige fosfaat voorkomen. Het plan van de Nederlandse overheid werd vorig jaar nog onverwacht afgekeurd omdat de Commissie het beschouwde als verboden staatssteun. Boeren krijgen op 1 januari fosfaatrechten om het aantal koeien te houden dat ze in juli 2015 hadden, het moment dat melkveemaatregelen werden aangekondigd. Daar gaat nog een ‘korting’ van ruim 8 procent van af, om de mestproductie te beperken. Deze korting geldt niet voor melkveehouders die zoveel grond hebben dat ze hun eigen mest kunnen verwerken. Ook worden jonge boeren die aan strenge eisen voldoen, geholpen. (NRC)