Brieven

Brieven 20/12/2017

Hakan Külcü

Een nieuwe wind

Er waait een nieuwe wind en hij komt uit het Oosten (Integreer, maar met mate, 16/12). Dank je wel Hakan Külcü, je woorden zijn een verademing. Ze spreken over wat eervol is en nobel en bieden tegenwicht aan pleidooien voor seksonderwijs dat vooral op ‘pleasure’ zou moeten zijn gericht in plaats van op liefde en trouw. De vruchten daarvan plukken wij elke dag en ze zijn wrang. Dank voor mensen uit het Oosten die nog weten wat belangrijk is en wat een mens nodig heeft.

Gehoorschade

Oordoppen op maat

Goed dat er aandacht is voor gehoorschade bij musici, in dit geval bij dirigenten (Orkest en dirigent worden stilaan doof, 18/12). Wel wordt de tegenstelling in de berichtgeving vaak nogal zwart-wit voorgesteld: ofwel je gebruikt oordoppen en accepteert dat je bijna niets meer hoort van de muziek, óf je musiceert zonder gehoorbescherming en accepteert de risico’s.

Ik mis vaak de tussenoplossing: juist voor musici kan gehoorbescherming op maat gemaakt worden. Voor een kleine 20 euro heb ik zelf laatst speciale muziekoordoppen aangeschaft die de scherpte en de hardheid van het geluid verminderen maar geen afbreuk doen aan de dynamische nuances van de muziek. Wellicht zouden meer musici hiervoor kiezen wanneer dit beter naar voren zou komen.

Correcties/aanvullingen

Bereik per dag

In de inzet Jaar in cijfers van het journalistiek jaarverslag NRC (19/12, p. C6) stond dat NRC met haar kranten en website ruim 6000.000 lezers per dag bereikt. Dat moeten er 600.000 zijn.