Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam

Verwarde personen vormen nu officieel een dreiging in Rotterdam, aldus de lokale politiechef. Ze plegen steeds vaker geweld.

Frank Pauw, chef van de Rotterdamse politie.
Frank Pauw, chef van de Rotterdamse politie. Foto Jerry Lampen

De Rotterdamse politie heeft grote zorgen over het toenemend aantal gewelddadige incidenten met verwarde mensen. Ook de ernst van de incidenten is dit jaar toegenomen. Dat heeft korpschef Frank Paauw dinsdag gezegd.

Het korps heeft dit jaar de categorie ‘verwarde personen’ voor het eerst opgenomen in het dreigingsbeeld. Dit is een overzicht van onderwerpen die „een potentieel risico vormen op ontwrichting van de Rotterdamse samenleving”. Volgens Pauw is de politie bezig „grip op de situatie te krijgen. Er worden ook landelijk wel stappen gezet, maar het aantal heel ernstige incidenten blijft toenemen.”

In 2014 werden ruim 6.000 incidenten gemeld bij de Rotterdamse politie, dit jaar verwacht Paauw uit te komen op ruim 8.000. Daaronder zijn zeer ernstige gevallen, zoals de man die in mei van dit jaar eerst zijn onderbuurvrouw neerschoot en vervolgens zichzelf doodde, en krantenbezorgster Anita van Dijk die vorig jaar op straat werd doodgestoken.

Pauw: „Begin van de maand nog werd de politie ingeschakeld door de crisisdienst, en moesten zes dienders vechten met een man die zichzelf en anderen wilde verwonden.”

De oorzaken van de toename zijn nog onduidelijk, zei Paauw. Wel zouden bezuinigingen in de zorg een rol hebben gespeeld. De korpschef wees op de afname van mogelijkheden iemand op te nemen, en afnemend medicijngebruik.

Eerder dit jaar uitte Amnesty International kritiek op de politie over het gebruik van tasers bij patiënten in psychiatrische instellingen. Paauw. „De politie heeft niets te zoeken in instellingen, daar konden we het snel over eens worden. Maar Amnesty kan er ook niet voor zorgen dat we er nooit meer hoeven te komen. De instellingen zeggen dat ze blij zijn dat ze ons erbij kunnen halen als ze zelf patiënten niet meer onder controle kunnen krijgen.”

Lees ook: Aantal incidenten met verwarde personen gestegen