Werkschrift is niet genoeg

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: arbeidsrecht.

De rechtbank Limburg oordeelt dat het aan de werkgever is een goede verlofurenadministratie bij te houden.
De rechtbank Limburg oordeelt dat het aan de werkgever is een goede verlofurenadministratie bij te houden. Foto Getty Images/iStockphoto

Vakantiedagen kunnen aan het einde van een dienstverband een aardig spaarpotje voor de werknemer opleveren. En een behoorlijke kostenpost voor de werkgever. Zeker als verlofuren niet goed worden bijgehouden.

Een autotechnicus vertrok na ruim vijf jaar bij Auto Service Montfort, een Limburgs garagebedrijf. Volgens zijn berekening had hij recht op uitbetaling van 470 vakantie-uren, maar zijn baas kwam niet verder dan 144. De technicus ging met agenda en werkschriftjes onder de arm verhaal halen, maar zonder resultaat. Het garagebedrijf had de uren ook opnieuw berekend en kwam nu zelfs uit op een negatief saldo. De man zou ruim 1.100 euro bruto moeten terugbetalen.

De rechtbank Limburg oordeelt dat de werkgever verplicht is een goede verlofurenadministratie bij te houden, zodat die uitsluitsel kan geven bij onenigheid. Het garagebedrijf berekende de uren aan de hand van werkschriftjes, maar dit is volgens de rechter niet voldoende. De schriftjes geven alleen aan hoeveel uur op een dag aan een auto is gewerkt, niet hoeveel uur die dag in totaal is gewerkt.

Bovendien is verrekening van een negatief saldo achteraf volgens de rechtbank niet mogelijk. Door de werknemer hier niet tijdens het dienstverband op aan te spreken, heeft de werkgever dit recht verspeeld. Zonder deugdelijke administratie krijgt de werknemer het voordeel van de twijfel; een vakantie-urenvergoeding van ruim 4.000 euro bruto.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2017:9272