Prognose: 18,4 miljoen Nederlanders in 2060

Vanaf eind jaren dertig zal de Nederlandse bevolking alleen nog door een positief migratiesaldo groeien.

De Nederlandse bevolking wordt de komende decennia steeds ouder.
De Nederlandse bevolking wordt de komende decennia steeds ouder. iStock

De Nederlandse bevolking zal waarschijnlijk nog tot 2040 blijven groeien. Tussen 2040 en 2060 kan het aantal inwoners dalen of stijgen, waardoor de gemiddelde prognose uitkomt op 18,4 miljoen inwoners in 2060. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat dinsdag zijn nieuwste bevolkingsprognose publiceerde.

Die voorspelling ligt 0,3 miljoen inwoners lager dan in de laatste bevolkingsprognose uit 2014. De 18 miljoenste inwoner wordt nu in 2031 verwacht.

Vanaf eind jaren dertig zal de bevolking alleen nog groeien door een positief migratiesaldo. Het aantal geboortes zal vanaf dan jaarlijks niet hoger zijn dan het aantal sterfgevallen.

Door meerdere jaren bevolkingscijfers bij te houden, wordt de voorspelling van het CBS preciezer. Door recente ontwikkelingen verandert die voorspelling ook.

Migratie

Zo verwacht het CBS door de toegenomen internationale migratie de komende decennia meer immigranten, maar ook meer emigranten dan in zijn voorspelling in 2014. Onder de emigranten zijn veel voormalige immigranten die weer vertrekken.

Lees ook over de bevolkingsgroei in 2016: Sterkste bevolkingsgroei in vijftien jaar door immigratie

Nu heeft 23 procent van de Nederlanders een migratie-achtergrond, in 2060 zal dat 34 procent zijn. Zowel nu als in 2060 is de helft van hen in Nederland geboren. Iemand met een migratie-achtergrond heeft minimaal één ouder die in het buitenland is geboren.

Wel erkent het CBS dat immigratie- en emigratiecijfers jaarlijks sterk kunnen fluctueren. De prognose op de korte termijn is dus gebaseerd op veel onzekerheden. Wat betreft geboorte- en sterftecijfers ligt de onzekerheid juist op de lange termijn.

De afgelopen twintig jaar groeide de Nederlandse bevolking met 1,5 miljoen personen, van wie 86 procent met een migratie-achtergrond. Dat komt onder meer door internationale migratie, zoals arbeids- en studiemigranten uit EU-landen en Azië en asielmigratie. De migratie uit de traditionele herkomstlanden zoals Marokko, Turkije en Suriname daalde juist.

Leeftijd

De bevolking zal steeds ouder worden. Op dit moment is 18 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder. In 2040 zal dat 26 procent zijn. Het aandeel 80-plussers zal ook steeds groter worden.

Het aantal 20- tot 65-jarigen zal daarentegen rond de 10 miljoen blijven en tot 2040 zelfs dalen tot 9,6 miljoen. Vooral door de immigratie van relatief jonge personen blijft een verdere krimp van deze leeftijdsgroep nog wat langer uit.

Lees ook de column van Marike Stellinga: Zeg kabinet, nog even over die AOW-leeftijd

Door een hoge sterfte na de laatste prognose in 2014 heeft het CBS zijn levensduurverwachting naar beneden bijgesteld, maakte het al in november bekend. De levensverwachting blijft wel stijgen: tot 20,3 jaar voor 65-plussers in 2023. Een jaar eerder lag deze levensverwachting nog op 20,7 jaar. Vergeleken met 2014 ligt ook het voorspelde aantal geboortes lager, omdat vrouwen steeds later kinderen krijgen.