Jeruzalem

VS vetoën resolutie VN over verhuizing ambassade in Israël

Een VN-resolutie waarin president Trump wordt opgeroepen de vestiging van de ambassade in Jeruzalem te heroverwegen heeft de VS maandag verder geïsoleerd. De VS waren de enige die hun veto uitspraken. De overige leden van de Veiligheidsraad stemden vóór. De resolutie kwam op initiatief van Egypte. Dat land stelde vorige week bij een spoedzitting van de Arabische Liga voor de VN te laten stemmen over Trumps besluit de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. De status van Jeruzalem is een twistpunt tussen Israëliërs en Palestijnen. De Amerikaanse VN-afgevaardigde Haley noemde de stemming „een belediging die niet vergeten zal worden”. (NRC)