Je mag een collega niet zomaar ‘blindj verke’ noemen

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: arbeidsrecht.

Foto iStock

Ze had hem een blind varken genoemd. En een kutmongool. Niet in zijn gezicht, maar in een e-mail aan een andere collega die ze per ongeluk aan hem had verstuurd. Vooral het eerste was hard aangekomen, aangezien ze werkte bij Visio, een expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. De collega die ze had uitgescholden was ook blind, zijzelf niet. De man was met de e-mail naar zijn baas gegaan, waarna Visio de zakelijke mailbox van de vrouw had bekeken. Er bleken meer vergelijkbare mails te zijn, waarin zij en een collega het hadden – in Limburgs dialect – over dat „blindj verke”.

De vrouw werd in een gesprek geconfronteerd met de e-mails en per direct op non-actief gesteld. Ze weigerde het beëindigingsvoorstel van Visio te accepteren. Als excuus voerde ze aan dat de man een erg negatieve werkhouding had, vaak te laat kwam en te vroeg weer vertrok en eindeloze privégesprekken voerde onder werktijd. Dit alles had tot grote frustratie geleid onder de collega’s en dus ook bij haar. Als er iemand verwijtbaar had gehandeld dan was het wel Visio, door de man ongestoord zijn gang te laten gaan.

Visio vroeg daarop de Limburgse kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor een instituut dat mensen met een visuele beperking begeleidt, zijn dit soort opmerkingen onacceptabel en bovendien in strijd met de interne regels omtrent pesten en e-mailgebruik.

De kantonrechter geeft Visio gelijk. De vrouw heeft verwijtbaar gehandeld en er is geen toekomst meer voor haar bij het instituut. Dat ze 23 jaar naar tevredenheid in dienst is geweest en dat andere (blinde) collega’s haar ondanks de mails nog wel steunen, maakt dit niet anders. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2017:10808