Pechtold beschouwt gift appartement als privékwestie

Alexander Pechtold (D66) heeft de gift van een appartement in Scheveningen niet opgegeven. Pechtold beschouwt de gift als een vervroegde erfenis van een Canadese diplomaat met wie hij dertig jaar bevriend is.

Alexander Pechtold (D66) tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer.
Alexander Pechtold (D66) tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer. Foto Evert-Jan Daniels / ANP

D66-leider Alexander Pechtold heeft een gift ter waarde van 135.000 euro niet opgegeven in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Het gaat om een appartement in Scheveningen dat hem begin 2017 werd geschonken door een Canadese gepensioneerde diplomaat met wie Pechtold sinds dertig jaar bevriend is.

Volgens de integriteitsregels die de Kamer zichzelf heeft opgelegd, dienen Kamerleden opgave te doen van „schenkingen en bedragen die een bedrag van 50 euro te boven gaan”. Kamerleden wordt door hun eigen ‘werkgroep Integriteit’ geadviseerd als vuistregel aan te houden alle belangen op te geven die „door een willekeurige toeschouwer” kunnen worden beschouwd als van invloed op stellingname in een publiek vraagstuk.

Dat zou volgens D66 niet gelden voor het appartement van Pechtold. Zijn vriendschap met de Canadese gepensioneerde diplomaat zou zo’n dertig jaar teruggaan. Toen verdiende de student Pechtold bij als chauffeur voor de diplomaat. Later beheerde Pechtold diens appartement, totdat de Canadees besloot het hem te schenken. Pechtold beschouwt die schenking als een vervroegde erfenis.

Maandag kreeg de D66-leider van media vragen, nadat website GeenStijl de schenkingsakte uit het kadaster had gepubliceerd. Van EenVandaag kreeg Pechtold de vraag wat hij zijn Canadese vriend voor diens verjaardag gaf. Zijn antwoord: een boek.