Ministerraad

Rekentoets ook op vwo afgeschaft

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met afschaffing van de rekentoets op het vwo. Voor leerlingen op havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee. De toets zou te talig en onduidelijk zijn. Minister Slob (Onderwijs) wil deze ongelijkheid opheffen. Slob wil dat rekenen „op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo”. (NRC)

    • Maarten Dallinga