Brieven

Fosfaatwet

Doodsteek voor levend erfgoed

Door de fosfaatwet, die in 2018 van kracht wordt, hangt het uitsterven van zeldzame oud-Hollandse runderrassen ons boven het hoofd.

Lakenvelders zijn een prachtig en duurzaam oud-Hollands ras, met een eeuwenlange historie. Lakenvelders behoren tot ons levend erfgoed. Ik ben drie jaar geleden een boerenbedrijf begonnen met uitsluitend Lakenvelders. Uitgangspunten zijn daarbij duurzaamheid en dierenwelzijn, in balans met de natuur. De fosfaatwetgeving zet deze aanpak op de tocht.

De fosfaatwet kent een financiële waarde toe aan melkvee. Dat stimuleert een zo hoog mogelijke melkproductie per dier. ‘Dubbeldoel’ koeien – voor melk en vlees – zoals Lakenvelders produceren maar weinig melk, maar hebben wel andere kwaliteiten, zoals een buitengewone vleeskwaliteit en een zeer goede voedselconversie. En dit geldt voor al onze oud-Hollandse rassen.

De gevolgen van de fosfaatwetgeving laten zich raden: deze rassen zullen verdwijnen uit de Nederlandse veestapel. Nieuwe fokkers komen er niet, want het houden van deze dieren wordt te kostbaar.

Extra wrang daarbij is dat Nederland zich in diverse verdragen heeft gecommitteerd aan het in stand houden van biodiversiteit.

De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig. Stel alle zeldzame rassen vrij van fosfaatrechten. Het betreft ongeveer een kwart procent van de Nederlandse veestapel! Zo dragen we bij aan de biodiversiteit en houden we ons levend erfgoed in stand.


Lakenvelder veehouder te Warmond