Rekentoets telt ook op vwo niet meer mee

De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel van minister Slob. De rekentoets is nu niet meer van invloed op het slagen voor het vwo.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Of vwo-leerlingen dit schooljaar hun diploma halen, is niet meer afhankelijk van hun cijfer voor de rekentoets. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hiervoor van minister Arie Slob (ChristenUnie) voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Voor leerlingen op de havo, het vmbo en mbo telde de toets al niet mee.

Duidelijk was al dat de rekentoets plaats gaat maken voor een alternatief. Dit is opgenomen in het regeerakkoord. In februari kondigde toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs een onderzoek aan naar een alternatief voor de rekentoets. De toets zou te moeilijk, talig en onduidelijk zijn.

‘Ongelijke situatie’

“Op dit moment telt de rekentoets alleen mee in het vwo voor het behalen van het diploma. Dat zorgt voor een ongelijke situatie ten opzichte van andere
schoolsoorten”, schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Slob wil ervoor gaan zorgen dat “rekenen een integraal onderdeel van het curriculum uitmaakt”. Hij wil dat rekenen “op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo”.

Wat is de rekentoets precies? Bekijk dit filmpje:

Eind 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin de regering werd opgeroepen om met het onderwijsveld in gesprek te gaan over de rekentoets. Die werd ingevoerd in het schooljaar 2013/2014. Doel was om het rekenniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs omhoog te brengen, maar er kwam al snel kritiek.