Rekenkamers: gebrekkige controle op toezicht banken

In een rapport schrijven vijf nationale toezichthouders dat de juiste controle op het bankentoezicht in de eurozone ontbreekt.

Foto Arne Dedert/AP

De rekenkamers van vijf Europese landen, waaronder de Nederlandse Rekenkamer, maken zich zorgen over de controle op het toezicht op nationale banken. In een gezamenlijk rapport schrijven de toezichthouders dat de juiste controle op het publieke toezicht op banken in de eurozone ontbreekt.

De Europese Centrale Bank houdt sinds 2014 toezicht op de nationale banken. Sindsdien hebben de rekenkamers niet de gebruikelijke bevoegdheden om het toezicht te kunnen controleren.

Lees de kritiek van de Europese Rekenkamer: ‘Europees bankentoezicht door ECB schiet tekort’

Nationaal toezicht

Ook stellen de rekenkamers dat ze het toezicht op de middelgrote en kleine banken niet goed kunnen uitoefenen. Deze banken zijn meer volgens de methoden van de ECB gaan werken waardoor de nationale rekenkamers “steeds vaker nul op het rekest krijgen als zij documenten ter inzage vragen”. De toezichthouders schrijven de ECB “vertrouwelijkheid over de informatie die daarmee is vergaard” claimt, waardoor “de nationale rekenkamers in de betreffende lidstaten de documenten niet mogen inzien”.

De presidenten van het Duitse Bundesrechnungshof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer, Kay Scheller en Arno Visser, waarschuwen dat dit gebrek aan toezicht nog gaat groeien en noemen deze ontwikkeling “onaanvaardbaar”: “Zo blijven ook nationale rekenkamers verstoken van toegang tot belangrijke documentatie.” Volgens hen worden de nationale Rekenkamer “belemmerd in de uitoefening van hun wettelijk controlerecht”.

Vorig jaar november was de Europese Rekenkamer al zeer kritisch op het toezicht van de ECB op de banken. Volgens de Rekenkamer heeft de ECB het toezicht onderschat en is het personeelsbestand van de Europese Centrale Bank “ontoereikend”. Ze noemden het toezicht niet “volledig en doeltreffend”.

    • Belia Heilbron