Brieven

Forse toename blindheid dreigt

Kan ik nog geholpen worden?

Foto iStock

Heeft de redactie zich gerealiseerd dat het artikel Nu een min-bril? Dan kun je straks blind worden (13/12) ronduit confronterend is voor hoogbijzienden? Ik (min 11) verneem nu bij mijn ontbijtje via de krant dat ik een kans heb van een op drie om voor mijn pensioen slechtziend of blind te worden. Concreet kan dat betekenen dat ik in de Ziektewet beland, niet meer kan autorijden en misschien een geleidehond nodig zal hebben. Goedemorgen!

U weet toch dat het werk van mevrouw Klaver niet bij het grote publiek bekend is? Ik had graag gezien dat u voor ons, de niet-geïnformeerde hoogbijzienden, de boodschap wat beter ingekleed had gebracht. Wat meer toelichting op de risico’s die ik loop en de symptomen die ik in de gaten moet houden, had ik kunnen waarderen. Ook had de boodschap dat ik als volwassen hoogbijziende „niet of nauwelijks” kan worden geholpen, misschien wat genuanceerd kunnen worden. Wanneer kan ik nog wel geholpen worden?