Europese Banken

Rekenkamers: gebrekkige controle op toezicht banken

De Rekenkamers van vijf Europese landen, waaronder de Nederlandse Rekenkamer, maken zich zorgen over het toezicht op nationale banken. In een gezamenlijk rapport schrijven de toezichthouders dat de juiste controle op het publieke toezicht op banken in de eurozone ontbreekt.

Deze lacune is ontstaan nadat het toezicht op de grote banken in 2014 is neergelegd bij de Europese Centrale Bank (ECB). De Europese Rekenkamers hebben toen niet de gebruikelijke controlebevoegdheden gekregen om het toezicht te kunnen controleren.

Ook stellen de Rekenkamers dat ze hierdoor het toezicht op de middelgrote en kleine banken niet goed kunnen uitoefenen. Deze banken zijn meer volgens de methoden van de ECB gaan werken waardoor de nationale Rekenkamers „steeds vaker nul op het rekest krijgen als zij documenten ter inzage vragen”.

De presidenten van het Duitse Bundesrechnungshof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer Kay Scheller en Arno Visser waarschuwen dat dit gebrek aan toezicht nog gaat groeien en noemen deze ontwikkeling „onaanvaardbaar”.

Vorig jaar november waren de Europese Rekenkamers zeer kritisch op het toezicht van de ECB op de banken. Ze noemden het toezicht niet „volledig en doeltreffend”.