Brieven

Wat moet ik doen voor een parkeervergunning?

Foto Robin Utrecht/ANP

Samen met mijn echtgenote heb ik sinds een aantal jaren op een vaste dag in de week oppasdienst bij mijn jonge kleinkinderen. Zij wonen in de gemeente Woerden waar je moet betalen voor parkeren. Dat kost ons jaarlijkse 750 euro. Daarom heb ik de gemeente Woerden aangeschreven met de vraag of wij een parkeerontheffing konden krijgen. In de gemeente Den Haag, bijvoorbeeld, kunnen mantelzorgers gratis parkeren. Maar in Woerden is men, na anderhalf jaar in gesprek, nog niet zo ver.

In ons geval, vroegen wij om een ‘mantelzorgvergunning’ om (gratis) te kunnen parkeren. De gemeente verwees door naar de Parkeerservice. Die redeneerde simpel: in de gemeentelijke parkeerverordening is een mantelzorgvergunning niet opgenomen. Zo´n vergunning bestaat derhalve niet en een onbestaande vergunning kan niet verleend worden. Alleen de Gemeenteraad zou de Parkeerverordening kunnen aanpassen om u te helpen, aldus Parkeerservice.

Begin dit jaar heb ik alle acht fractievoorzitters in de gemeenteraad van Woerden schriftelijk benaderd. Slechts één van hen heeft even gereageerd, maar daarna: volledig stilzwijgen. Ik kan mij echter troosten met de opmerking van een Woerdense wethouder, dat ik hem “mede aan het denken heb gezet”. Maar deze wethouder is intussen afgetreden, en het denken lijkt met hem te zijn vertrokken.

Laat ik vooropstellen, dat er belangrijker zaken in de zorgsector moeten worden geregeld. Maar wanneer grootouders, dan wel de kinderen, de aan het oppassen verbonden kosten niet kunnen opbrengen, dan is het voor hen einde oefening. Gelukkig verkeren wijzelf niet in die omstandigheid, maar ik blijf met een onbehaaglijk gevoel zitten.