Mali en Afghanistan

Kamer definitief akkoord met militaire missies

Verlenging van de Nederlandse militaire missies in Mali en Afghanistan krijgt de definitieve instemming van de Tweede Kamer. Tijdens het afrondende debat hierover wilden alleen de fracties van PVV, SP, Partij voor de Dieren en Denk dinsdag geen steun geven aan het kabinetsbesluit. Forum voor Democratie was niet aanwezig. De missie in Mali waar Nederlandse militairen in het kader van een operatie van de Verenigde Naties zich vooral bezighouden met het verzamelen van inlichtingen bestaat uit ongeveer 250 man. In Afghanistan maken zo’n 100 Nederlandse militairen deel uit van een NAVO-missie die het Afghaanse leger traint. (NRC)

    • Ward op den Brouw