Lijm

1.500 gasmeters acuut vervangen

Beheerders van het gasnetwerk hebben zo’n 1.500 gasmeters acuut vervangen, omdat ze op een verkeerde manier waren gerepareerd. Er was ondeugdelijke lijm gebruikt. De toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, onderzoekt waarom de netbeheerders het defect pas hebben opgemerkt toen de meters al waren geïnstalleerd. (ANP)