Brunssum wil van ‘moerasgeuren’ af

Integriteit De raad van Brunssum wil nader onderzoek naar een geschil tussen gemeente en wethouder Palmen. Doe het niet, zegt de oppositie.

„Zelfanalyse” en „zelfreinigend vermogen” zijn de afgelopen weken maar weinig geassocieerd met de gemeenteraad van Brunssum. Rob Dautzenberg, fractievoorzitter van Lijst Borger, noemde die begrippen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering als reden voor onderzoek door de lokale rekenkamer. Die zou een sinds 1976 slepend grondgeschil moeten bekijken tussen wethouder Jo Palmen en de gemeente. Dat moet voor de verkiezingen van maart zijn afgerond, „zodat een nieuwe gemeenteraad een frisse start kan maken”.

Het juridisch getouwtrek om 131 vierkante meter grond en een mogelijke claim van 1,5 miljoen euro waren voor het bureau Governance & Integrity onlangs mede aanleiding de aanstelling van Palmen als wethouder een groot risico te noemen. Een raadsmeerderheid legde het rapport naast zich neer en maakte Palmen wethouder van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Burgemeester Luc Winants (CDA), die niet meer zei te kunnen instaan voor de integriteit van het bestuur, besloot zijn functie per 1 januari neer te leggen.

Het waren dinsdag de lokale partijen in de raad, samen een nipte meerderheid, die voorstander bleken van het rekenkameronderzoek. Ger Gerards, fractievoorzitter van coalitiegenoot BCD, wees erop dat Palmen geen persoonlijk belang meer heeft. „Hij heeft de grond een paar jaar geleden verkocht”, aldus Gerards, die onvermeld liet dat de koper Palmens zoon Roy was. Ger Luijt (PAK): „Anders zullen we de moerasgeuren nog jaren blijven ruiken.”

Volgens Katinka Coenen (SP) wordt Brunssum nu „gegijzeld” doordat Palmen is blijven zitten. „Hij probeert de gemeenteraad zijn dossier in te trekken. Het gaat om een persoonlijk probleem van de wethouder met mogelijk een grote claim. De raad gaat hem nu op kosten van de gemeenschap de benodigde informatie voor zijn juridische procedure aanreiken. Omdat er raadsleden in de rekenkamercommissie zitten, kan het onderzoek nooit onafhankelijk zijn.”

Jos Gelissen (CDA) noemde het voorstel „duizend bruggen te ver”. Volgens hem lopen politieke en persoonlijke belangen door elkaar. „Als we onderzoek laten doen voor de burger Palmen, moeten we dat laten doen voor elke burger met een langdurig geschil met de gemeente.”

Palmen zelf nam niet deel aan de discussie over het onderzoek naar de gronddeal. Opstappen is hij niet van plan. Ook een raadsmeerderheid wil hem laten zitten. Lefty Snackers (BBB/Lijst Palmen): „Het is beter niet over, maar mét mensen te praten.”

Woensdagavond vergaderde de raad verder, onder meer over een nieuw onderzoek naar de integriteit van Palmen. Volgens hem kan dit de ongunstige toets van zijn integriteit alleen maar weerleggen. Toen deze krant naar de drukker ging, was dit punt nog niet aan de orde gekomen.

    • Paul van der Steen