Brieven

Brieven 13/12/2017

Presidentschap Trump

Doorsnee Republikein

Het is sinds het presidentschap van Trump bon ton over de Verenigde Staten te beweren dat het een land in verval is. Zaterdag beweerde Frans Verhagen (Het einde van een wereldmacht: geen prettig gezicht, 9/12) hetzelfde. Waarom, nu er een clown in office is, opeens deze stelling? Trump bedrijft gewoon doorsnee Republikeinse politiek.

Al sinds de hysterische reactie op 9/11, het sterkste land ter wereld onwaardig, wordt die neergang steeds duidelijker. De megastaatsschuld van de VS (alleen maar verergerd onder Obama), de groeiende ongelijkheid of de greep van het grote geld op de politiek zijn maar een paar symptomen die al lang voor Trump bestonden.

Zelfs de in Europa half heilig verklaarde Obama keerde dit tij niet, maar hielp in sommige gevallen graag een handje. Onze blindheid voor de schaduwkanten speelt ons reeds lang parten.

Spoorlijnen

Investeer in meer spoor

Juist in deze tijd zou er meer geïnvesteerd moeten worden in spoorlijnen dan in autowegen. Dat zou zeker ook de VVD moeten doen, want dat past het best bij écht klimaatbewust doen en denken.

Ik begrijp werkelijk niet hoe er elk jaar maar weer geld gestoken wordt in nieuw asfalt, terwijl juist dat aantoonbaar niet werkt tegen files. Het enige dat hierdoor vergroot wordt, is de druk op de overheidsfinanciën op de langere termijn.

Elke weg die wordt aangelegd, moet worden onderhouden en dat kost jaar in, jaar uit niet alleen steeds weer handen vol met geld. Elke nieuwe weg vermindert de ruimte voor zinnige toekomstige beleidsdoelen. Bovendien vormen nieuwe wegen een aanslag op de ruimte en de luchtkwaliteit in dit land.

Kinderarmoede

Ius sanguinis-beginsel

Het is prijzenswaardig dat er aandacht wordt besteed aan armoede onder kinderen in Nederland (‘Belang kind asielouders moet zwaarder meewegen’, 9/12).

Het is daarbij wel van belang dat de feiten correct zijn. Ik lees dat de Kinderombudsman gezegd zou hebben: „Het probleem speelt vooral bij statusloze ouders die hier kinderen krijgen, van wie de kinderen dus van geboorte Nederlands zijn.” Dat is echter onmogelijk. Alleen Nederlandse ouders kunnen van geboorte Nederlandse kinderen krijgen. Het maakt niet uit waar ter wereld kinderen van Nederlanders worden geboren. Nederland kent het ius sanguinis-beginsel: de nationaliteit wordt doorgegeven door de bloedband. Dit in tegenstelling tot het ius soli-beginsel in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waarbij je de nationaliteit verkrijgt van de staat op het grondgebied waarvan je wordt geboren. Statusloze ouders in Nederland kunnen dus nooit Nederlandse kinderen krijgen.

Dit doet aan de conclusie van de Kinderombudsman niets af: alle kinderen, of ze nou Nederlands zijn of niet, zouden zelfstandig een beroep moeten kunnen doen op sociale voorzieningen zoals is vastgelegd in artikel 26 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.


immigratie- en nationaliteitsrechtadvocaat

Correcties/aanvullingen

Pharming

In het artikel De wederopstanding van het aandeel Pharming (11/12, p. S10) stond dat Stifel een koersdoel van 1,05 euro hanteert voor Pharming. Dat is een oud koersdoel. Nu is dat 1,60 euro.

Spookschepen

In het artikel Spookschepen dobberen om Japan (12/12 p. 7) stond dat de boten aanspoelen op de noordoostelijke kust van Japan. Dat had de noordwestelijke kust moeten zijn, zoals te zien op het kaartje.

Spinraza

In het artikel Spierziekte-medicijn Spinraza beschikbaar na akkoord tussen minister en farmaceut van (12/12, p. 6) staat dat het ministerie farmaceut Biogen geld geeft in ruil voor het tijdelijk beschikbaar stellen van een medicijn voor patiënten met een spierziekte. Dat klopt niet. Het ministerie stelt geld beschikbaar voor ‘gepast gebruik’ van het medicijn, maar dat geld gaat niet rechtstreeks naar de farmaceut. Eventuele financiële afspraken tussen ministerie en farmaceut zijn geheim.


    • F.M. Boon
    • Erik Wouda
    • Hermie de Voer