Onderzoekscommissie: meldplicht voor seksueel wangedrag in de sport

Voor seksueel wangedrag in de sport moet een meldplicht komen, net als in het onderwijs. Leden van sportverenigingen die van zulk wangedrag kennisnemen, moeten dit melden bij het bestuur van hun vereniging.

Dat is een van de voornaamste aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, dat deze dinsdag is gepubliceerd. De commissie, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, concludeert dat het „dringend noodzakelijk is om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan.”

„Mooie opmerkingen in de sportwereld zijn vaak holle frasen”, zegt De Vries tegen NRC. Slachtoffers wordt het soms moeilijker gemaakt dan daders. Niet alleen door obstakels in het vervolgproces, capaciteitsgebrek bij politie, OM en rechterlijke instanties, maar ook door onwetendheid en laksheid bij sportclubs, die een slecht imago soms erger vinden dan het voorval. Als al strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures worden ingezet, zijn maatregelen en sancties meestal mild. Verantwoordelijke ministeries werken „zeer zwak” samen.

Het rapport vermeldt dat 12 procent van de sporters als kind op z’n minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend heeft gedrag gehad, waarvan 4 procent met aanranding en verkrachting – maar dit was al bekend. Deze cijfers komen uit een onderzoek uit 2014.

Opdrachtgever NOC*NSF spreekt van een „gedegen” onderzoek. De sportkoepel stelt een Taskforce in om de aanbevelingen te verwerken. NOC*NSF is voor een meldplicht.

Misbruik in de sport pagina E10-11
    • Fabian van der Poll