DNA in ruil voor een nieuwe baan

Rubriek Economie & recht Mag een werkgever van een sollicitant verlangen dat hij DNA afstaat voor een ‘biologisch profiel’?

Foto iStock

Een test bij een assessmentbureau is vaak standaard bij nieuw personeel of interne promoties. De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg echter ‘signalen’ over de bijzondere methode van de firma BrainCompass. Dat blijkt een ‘biologisch mensbeeld’ te hanteren en in opdracht onder meer speeksel af te nemen voor een DNA-profiel. Er worden zes genen geanalyseerd die relevant zouden zijn voor de professionele rol van de kandidaat. Deelnemers vullen vragenlijsten in, maar moeten ook lengte, gewicht, etniciteit en afkomst opgeven. Het ‘biologische profiel’ zou een ‘neurowetenschappelijk gevalideerd’ inzicht bieden in de individuele ‘natuurlijke’ ontwikkelkansen. Op de website valt te lezen dat ‘bij ons jouw privacy voorop staat’. Maar was dat wel zo?

De Autoriteit geeft geen oordeel over de methode, behalve dat het uit een interview dit citeert: „Wij willen als Japie Krekel op je schouder zitten”, het figuurtje dat in Pinokkio de gewetensfunctie symboliseert. BrainCompass verklaart dat de DNA-analyse niet wordt gebruikt om er gezondheidsgegevens uit af te leiden. Voor de dataverwerking zegt het uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers te hebben. De Autoriteit wijst dat argument af. Wie door z’n (aspirant) werkgever naar BrainCompass wordt gestuurd kan niet worden geacht in volledige vrijheid toestemming te geven. Het bedrijf mag deze gegevens dus niet zelf opslaan en ook niet aan een opdrachtgever ter beschikking stellen.

Advocaat Mark Jansen schrijft op z’n kantoorwebsite dat hierna „alle assessmentbureaus hun deuren wel kunnen sluiten”. Als geen enkele werknemer toestemming kan geven, is de juridische grondslag immers weg.

Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl: zaak BrainCompass

    • Folkert Jensma