Opinie

    • Emilie van Outeren

Gewone Nederlander blijkt minder cynisch en xenofoob

De Haagse Stemming Vandaag is dag 48 van kabinet-Rutte III. Schrijf je in om deze als nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Vandaag is het honderd jaar geleden dat alle mannen mochten stemmen. Kamerleden hopen dat ze Den Haag halen. En Nederlanders zijn helemaal niet zo negatief over migranten, de politiek en hun eigen leven.

FORENSENLEED: De sneeuw leidde gisteren in Den Haag tot mooie plaatjes, maar net als in de rest van het land ook tot chaos. Kamerleden misten afspraken, bijvoorbeeld met de premier, en kondigden, gestrand op treinstations, Kamervragen aan. Het is gestopt met sneeuwen en ‘code rood’ is ingetrokken, maar het verkeer zal hinder blijven ondervinden op een voor veel mensen toch al door de lerarenstaking ontregelde dag.

ZORGBALLONNETJES: Opvallend weinig door Kamerleden ingestoken zorgplannetjes halen vanmorgen, op de dag van de begrotingsbehandeling, het nieuws. Alleen in De Telegraaf opperen VVD, D66 en PvdA dat hulpmiddelen gerecycled moeten worden. Het was ons ontgaan, maar de fracties hadden een meldpunt ingesteld nadat een vrouw op Twitter vertelde dat haar schoonmoeder de traplift van haar overleden man niet mocht houden. Sharon Dijksma (PvdA) meldt nog dat zij een verbod wil op de ‘kloonpolissen’ waar NRC vorige week over schreef: zorgverzekeringspolissen die inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen, maar soms wel 175 euro in prijs schelen.

Zorgvragen: Verder heeft de Kamercommissie Volksgezondheid vooral héél véél vragen. Het ministerie kreeg in aanloop naar het debat dat vanavond begint maar liefst 890 schriftelijke vragen te verwerken, waarvan een groot deel afgelopen weekend met de minister van, Hugo de Jonge (CDA), mee naar huis ging. De minister voor, Bruno Bruins (VVD), heeft goed nieuws: hij heeft een deal gesloten om een geneesmiddel beschikbaar te stellen voor kinderen met de zwaarste vorm van de spierziekte SMA.

ZORGEN MINDER: Het is “contra-intuïtief”, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn vandaag verschenen langlopende onderzoek De sociale staat van Nederland, maar Nederlanders zijn sinds de jaren negentig milder geworden over migranten. Het cynisme over de politiek is “behoorlijk”, maar lager dan in 1990. Wel zijn de verschillen tussen hoogopgeleiden en ‘achterblijvers’ groter geworden. Ongeveer 5 procent van de bevolking, zo’n 700.000 mensen, raakt steeds verder achterop en heeft steeds grotere zorgen.

WAT WIJ VOLGEN:

Mali: De Tweede Kamer besluit over de verlenging van de militaire missies in Mali en Afghanistan. Ondanks alle kritiek en problemen in met name het Afrikaanse land, hebben naast de coalitiepartijen ook GroenLinks, PvdA en SGP al aangekondigd in te stemmen.

Geld: De Eerste Kamer ontvangt vandaag oud-senator Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel voor hun eerste Financiële Beschouwingen. De D66-fractie kondigde al aan dat het kabinet “nog wel wat overredingskracht” nodig zal hebben om haar te overtuigen dat het schrappen van de dividendbelasting een goed idee is. Maar omdat dat afschaffen nog niet in 2018 gebeurt, valt op dat terrein nu geen gedoe te verwachten van de coalitiepartij.

Geen feest: De viering is, dankzij Kamervoorzitter Arib pas over twee jaar, maar vandaag is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Voor mannen dan.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wij kunnen eindeloos mieren over hoe wij ons tot elkaar verhouden. Maar onderwijl leven we in een democratie waarvan de lokale infrastructuur aan het instorten is.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus maakt zich zorgen over het gebrek aan potentiële gemeenteraadsleden en het gemak waarmee kwaadwillenden zo op kandidatenlijsten kunnen komen.

    • Emilie van Outeren