Opinie

Kerstkaart aan vluchtelingen: wij willen graag dat je blijft

Kerst is het ideale moment voor een warm welkom aan vluchteling-kinderen, betogen de predikanten en .

Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen
Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen Kerstdrukte in een brievensorteercentrum van PostNL.

Een oproep aan het kabinet: geef vluchteling-kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn een bijzonder kerstcadeau. Laat hen hier blijven! Als we ons in Nederland zorgen maken over het verwateren van normen en waarden, dan is het niet-versoepelen van de pardonregeling door het kabinet een verkeerd signaal. Als wij onze joods-christelijke waarden willen uitdragen, dan is Kerst het ideale moment voor een warm welkom aan vluchteling-kinderen.

De Bijbel staat vol met verhalen van mensen op de vlucht. Mozes leidde de Joden uit Egypte waar zij onderdrukt werden. Jozef kreeg de opdracht van God om met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten omdat Herodes het voorzien had op pasgeboren jongens. Helaas zijn er in de moderne wereld vele farao’s en herodessen die uit machtsbehoud minderheden onderdrukken en mensen vermoorden. We lezen in de Bijbel niet hoe Jozef en zijn gezin ontvangen zijn in Egypte. We weten het niet, maar gezien de eeuwenoude traditie in het Midden-Oosten om vreemdelingen gastvrij te ontvangen, mogen we aannemen, dat Jozef, Maria en Jezus goed zijn opgenomen in Egypte.

In september hield Sybrand Buma de HJ Schoo-lezing met de titel Verwarde tijden. Hij uitte in deze lezing zijn zorgen over het gebrek aan veiligheid en richting en aan de tegenstellingen in onze samenleving. Buma pleitte ervoor om onze eeuwenoude joods-christelijke traditie te koesteren. Dat is essentieel om als gemeenschap te functioneren. „We horen ze te versterken en uit te dragen”, sprak Buma.

Alleen daden kunnen de bedoeling achter woorden demonstreren

Het kabinet kan inhoud geven aan deze hartekreet, deze maand nog, door een belangrijke waarde uit de joods-christelijke traditie centraal te stellen: het opkomen voor het kwetsbare. Op tal van plekken klinkt in de Bijbel de oproep om de weduwe en de wees te beschermen, de hongerige te voeden en je naaste lief te hebben als jezelf. Dat draag je niet uit met woorden, maar met daden! Leef deze waarden vóór, dat biedt de beste kennismaking voor mensen die er onbekend mee zijn. Alleen daden kunnen de bedoeling achter woorden demonstreren.

Aan het vluchtelingenbeleid is soms bitter weinig van die waarden te herkennen. Zo besloot het kabinet onlangs de pardonregeling niet te versoepelen. Van de 1.360 pardon-aanvragen in 2016 zijn er slechts ruim honderd gehonoreerd. De oorzaak hiervan was vooral een ontoegankelijk oerwoud van bureaucratische regels. De Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk is.

Wat zou het een indrukwekkend signaal zijn als het kabinet zou besluiten de 1.200 kinderen (en hun ouders) die het betreft nog deze maand – liefst vlak voor Kerst – een aangetekende brief te sturen. ‘We willen graag dat je blijft’, veel langer hoeft de ‘pardonbrief’ niet te zijn.

Zo kunnen zij en hun ouders iets leren van de diepere betekenis van Kerst, een centraal feest uit onze christelijke traditie. Het kleine, prille, beloftevolle en uiterst kwetsbare willen wij welkom heten in ons midden en zo een bijzonder nieuw avontuur mogelijk maken.