Ken je die grap van de Nederlandse premier die naar Brussel ging?

De Haagse Stemming Vandaag is dag 47 van kabinet-Rutte III. Schrijf je in om deze als nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Het ‘jaar van de beteugelde buitenstaander’ nadert zijn einde. Maar niet voordat alle begrotingen en bewindslieden door de Kamer behandeld zijn. En Rutte wil echt niet naar Brussel, zegt hij.

NIET LEUKER: De begrotingsbehandelingen bieden journalisten de gelegenheid de nieuwe bewindspersonen in profielen uitvoeriger voor te stellen. Zo ontdekte Philip de Witt Wijnen dat minister Wopke Hoekstra, die deze week de begroting verdedigt in ‘zijn’ oude Eerste Kamer, eigenlijk boer, profvoetballer of advocaat wilde worden. Maar ook dat de CDA’er als consultant van McKinsey in 2009 betrokken was bij problemen binnen de Belastingdienst die hij nu leidt, samen met staatssecretaris Menno Snel. In haar column adviseert Marike Stellinga de nieuwe minister van Financiën “alvast een dikke pot AOW-tegenvallers” klaar te zetten. Want zonder compromis rond de pensioenleeftijd wordt een sociaal akkoord met de bonden erg onwaarschijnlijk. Hoekstra staat, samen met partijgenoot en vicepremier Hugo de Jonge, centraal in onze podcast.

SCP: Ook volop in het nieuws deze week is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vannacht verschijnt het tweejaarlijkse SCP-rapport De sociale staat van Nederland. Petra de Koning profileert Putters vandaag. Hij is als zoon van een binnenvaartschipper de ideale man om politici te vertellen wat er leeft onder de bevolking. Maar als hoogleraar, PvdA-senator en homoseksueel is hij zelf zeker niet de boze/gewone Nederlander waar politici naar op zoek zijn.

Schipholsoap: Schiphol wil een politicus, zoveel lijkt duidelijk. Na de geruchten dat Melanie Schultz snel na haar vertrek als verantwoordelijk minister de nieuwe baas van de luchthaven zou worden, dook vorige week Joop Wijn als mogelijke kandidaat op. Maar volgens het FD maakt oud-vicepremier Wouter Bos de meeste kans.

Brusselsoap: Ken je die grap van de Nederlandse premier die naar Brussel ging? Het grote speculeren over Ruttes toekomst na de Nederlandse politiek kreeg afgelopen week een boost toen Politico hem tipte als voorname kandidaat om EU-voorzitter Donald Tusk op de volgen. Rutte ontkende bij hoog en bij laag dat hij in de running is. Al wilde hij niet praten over de mogelijkheid dat zijn derde kabinet vroegtijdig ten val komt (met senaatsverkiezingen in 2019 geen ondenkbaar scenario). In 2009 werd Jan Peter Balkenende genoemd voor diezelfde post. Zijn ontkenning bleek te kloppen. En we hoorden na zijn aftreden vrijwel nooit meer iets van hem. Zaterdag gaf Balkenende Kamerbreed het interview dat hij andere media stelselmatig heeft geweigerd. Maar dat had hij net zo goed kunnen laten.

Bijsluiter: De Tweede Kamer behandelt deze week de begrotingen van Volksgezondheid, waar naast alle financiële problemen en stelselvraagstukken ook zorgen bestaan over de begrijpelijkheid van bijsluiters. En die van Economische Zaken en Klimaat, waarbij minister Wiebes waarschuwt dat hoge kosten het draagvlak voor het klimaatbeleid verzwakken.

WAT WIJ VOLGEN: De Kamer bespreekt vandaag het woon- en ruimtedeel van de begroting van Binnenlandse Zaken. Na de formatie kaapte Kajsa Ollongren de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur, maar de D66-minister ontdekte pas later dat het invoeren daarvan 200 miljoen euro meer gaat kosten dan de bedoeling was. Daarnaast praat de Kamer vandaag over de verdeling van gelden voor asfalt, spoor en waterwegen met de nieuwe bewindslieden van Infrastructuur. Het ‘groenste kabinet ooit’ zet vooral in op nieuwe wegen en niet op openbaar vervoer. Bovendien blijkt het ministerie te kampen met een schrikbarende braindrain.

WAT WIJ LEZEN: Columnist Tom-Jan Meeus blikt in zijn weekendrubriek alvast terug op 2017: ‘Het jaar van de beteugelde buitenstaander’. Daarin lijken de gevestigde partijen geslaagd. Maar Boris van der Ham, namens D66 een van de initiatiefnemers van het nu ten dode opgeschreven referendum, waarschuwt: “Stel je voor dat deze middencoalitie faalt? Dan zal de genegeerde burger des te harder terugslaan.”

QUOTE VAN DE DAG:

“De vraag, welke de roeping is der vrouw in onze samenleving, behoort tot de groote problemen van onzen tijd en het zoude voorbarig zijn te voorspellen in welken zin zij zal worden opgelost (…) Principiële uitsluiting van de vrouw mag niet gehandhaafd worden.”

Toenmalig premier Cort van der Linden maakte honderd jaar geleden bij de invoering van het algemeen kiesrecht duidelijk dat het wat hem betreft ook voor vrouwen zou moeten gelden. Dat gebeurde twee jaar later.