Brieven

Brieven

Raadgevend referendum

Een onding

Het is vrij logisch dat de referendumwet weinig vrienden heeft (Referendum schaf je per referendum af: zo hoort dat, 7/12). Het correctieve referendum maakt een correctie mogelijk op parlementaire besluiten.

Bij alle referendabele besluiten hangt het parlement het zwaard van een corrigerend, terugfluitend, volksbesluit boven het hoofd. Het dwingt de volksvertegenwoordigers om, voor ze een besluit nemen, het oor te luisteren te leggen bij de vertegenwoordigden. En om dat besluit degelijk en begrijpelijk te motiveren. Dat is de belangrijke preventieve werking van het correctieve referendum.

Zeker, het bestaande referendum is een onding: het resultaat van een compromis tussen een beslissend referendum of helemaal geen referendum. Dus dan maar raadgevend. waar iedereen een beetje tevreden mee is. Adviserende referenda zijn denkbaar, maar dienen dan gehouden te worden vóór een besluit genomen wordt. Een correctief referendum is alleen zinvol als het bindend is. De vereisten waaraan een initiatief tot een referendum moet voldoen en wanneer de uitslag bindend is, moeten wel een stuk zwaarder. Een goed geregelde, uitgebalanceerde referendummogelijkheid kan een waardevolle aanvulling zijn op de vertegenwoordigende democratie en zeker niet „de bijl aan de wortel van onze parlementaire democratie”, zoals destijds gesteld werd door Molly Geertsema [VVD-Kamerlid en fractievoorzitter, 1959-1987, red.] en sindsdien vele malen is nageblaat door vele demofoben.

Vluchteling

Menselijke maat ver weg

Op Schiphol, onderweg vanuit de VS, naar drie promoties aan de VU over de gezondheidszorg in Ethiopië. Jaren aan gewerkt. De studenten kruisten ongehinderd veel grenzen in en buiten Europa. Eén van hen, een Amerikaans staatsburger, wordt tegengehouden omdat ze het maximum van 90 dagen in een Schengenland heeft overschreden. Dat wisten wij niet. Nooit op gewezen. Een klein drama ontvouwt zich, zoals bekend van de behandeling van vluchtelingen aan de grens. Er is absolute non-communicatie met de grenspolitie; overleg met hun meerdere en contact met een advocaat wordt geweigerd. Veel onbegrip over wat de vrouw in kwestie komt doen. Het leidt er toe dat twee marechaussees haar naar het klaarstaande vliegtuig brengen, paspoort afgegeven aan de piloot: kosten voor de staat 2.300 euro. De daaropvolgende dagen veel overleg en door pressie van een eigen advocaat krijgt ze toestemming om vier dagen naar Nederland te komen om haar werk als co-promotor te doen. Mijn geloof in een menselijke rechtsstaat daalt beneden Nederlands peil.
onderzoeker en psycholoog

Mimiek op TV

Nu mijn kat nog duiden

In het tv-programma De Wereld Draait Door van woensdag 6 december, luister ik naar Bas Heijne. Links en rechts achter hem zitten in het publiek twee vrouwen. Ze leiden me af. Links zit duidelijk de moeder en rechts een jongere kopie, haar dochter. Als Bas vertelt, let ik op hun reacties.

Meestal kan Bas op stilzwijgende instemming van de moeder rekenen. Een enkele keer is er twijfel. De dochter reageert minder vaak, maar als ze reageert gaat de reactie in dezelfde richting als die van moeder. Kennelijk wordt er thuis veel gepraat.

Fantastisch dat je in korte tijd mensen – gedeeltelijk– kunt leren kennen op grond van hun mimiek, zonder dat ze een woord hebben gezegd.

Jammer dat dat bij mijn kat niet werkt.


celbioloog

Correcties/aanvullingen

Koning Roemenië

In het artikel De laatste koning van Roemenië (6/12, p. 15) staat dat koning Michael I tot zijn dood het laatste nog levende staatshoofd was van het blok landen dat de Tweede Wereld werd genoemd. Dat klopt niet: Simeon van Saksen-Coburg en Gotha, voormalig tsaar van Bulgarije (1943-1946), is nog in leven.

Martin van Rossum

In het artikel Dan maar vier jaar een raad zonder VVD en PvdA (8/12, p. 5) stond dat Jeffrey Dame de fractievoorzitter is van de VVD in Hardinxveld-Giessendam. Dat moet zijn Martin van Rossum, en met hem was ook gesproken.