Brieven

Afdrachtregeling Kamerleden

De SP gedraagt zich als een payrollbedrijf

foto REMKO DE WAAL/ANP

In NRC stond een artikel over de afdrachtregeling van lokale en provinciale politici van de SP (Een SP-politicus moet de armoede wel kunnen voelen, 7/12). Na de brief van de minister van Binnenlandse Zaken gaan steeds meer gemeenten en provincies de „schadeloosstelling” rechtstreeks betalen aan bestuursleden en niet meer aan de partij. Grote verontwaardiging in de SP, want de inkomsten van de partij komen blijkbaar in gevaar.

Hoezo? Niemand belet de afgevaardigden van de SP hun schadeloosstelling helemaal of grotendeels aan de partij te schenken. Er gaat alleen een streep door de principieel vreemde situatie dat SP-vertegenwoordigers hun vergoeding krijgen van de partij en niet van de instantie waar ze verkozen zijn. Ze zijn namelijk helemaal niet in dienst van de partij. Ze hebben ook allemaal de eed gezworen of de belofte gedaan dat ze niemand geld hebben beloofd om hun politieke baan te krijgen. De SP gedraagt zich als een payrollbedrijf, het soort bedrijf dat terecht door de SP wordt bestreden.

Hoe je het ook bekijkt, het is principieel onjuist dat volksvertegenwoordigers of stadsbestuurders in dienst zijn van hun partij en financieel in de greep zitten van hun partij.


oud-lid van de Tweede Kamer (PvdA)