PvdA en NIDA

Onderzoek naar animo voor islamitische begraafplaats

Elke keer naar Turkije of Marokko vliegen als je het graf van je vader of moeder wil bezoeken – dat kan niet iedereen. Daarom hebben de PvdA en NIDA in Rotterdam besloten zich te gaan inzetten voor een islamitische begraafplaats binnen de stadsgrenzen.

Zo’n begraafplaats stelt specifieke eisen. Zo is het voor moslims van belang dat overledenen ‘eeuwige rust’ vinden. Het ruimen van een graf is uit den boze. Ook zijn faciliteiten voor de rituele wassing wenselijk.

Omdat Nederlandse begraafplaatsen zich daar zelden voor lenen, hebben Aydin Peksert (NIDA) en Fatima Talbi (PvdA) woensdag een enquête uitgezet onder islamitische stadgenoten met de vraag of er behoefte is aan zo’n islamitische rustplaats. „Het is natuurlijk nog even afwachten”, zegt Peksert „maar tot nu toe zegt zo’n 90 procent enthousiast te zijn.” Afgelopen donderdag had hij bijna tweehonderd antwoorden binnen.

Peksert legt uit dat het idee nog pril is, en dat – als de plannen doorgaan – nog de nodige stappen gezet moeten worden. Neem het vinden van een locatie. Wel zijn verkennende gesprekken gevoerd met mensen uit de uitvaartwereld. En de initiatiefnemers hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van de enige islamitische begraafplaats van Nederland, die in Almere, en van algemene en joodse begraafplaatsen. Ook het joodse geloof kent de voorwaarde van eeuwige grafrust. Op sommige algemene begraafplaatsen zijn overigens wel kavels gereserveerd voor moslims, maar daar is rituele wassing weer lastig, aldus Peksert.

Als in januari genoeg enthousiasme is gebleken in de islamitische gemeenschap, gaan Peksert en Talbi rond de tafel met de gemeente. Uit sonderingen leiden ze af dat er verschillende kavels beschikbaar zijn aan de rand van de stad, zegt Peksert.

Hoe groot de begraafplaats wordt, is afhankelijk van de enquête en de financiering. NIDA en de PvdA hopen dat particulieren en islamitische instellingen geld ter beschikking stellen. Nederlandse gemeenten spelen geen rol in de financiering van bijzondere begraafplaatsen.

Talbi heeft goede hoop dat het plan doorgaat. „Mensen in de gemeenschap zeggen heel duidelijk: dit is mijn stad en mijn land, ik ben hier geboren en getogen en wil hier ook begraven worden.” Ze herkent dat sentiment. „Vooral sinds ik kinderen heb, is die behoefte veel groter. Ik wil dat zij een plek dichtbij hebben om naartoe te gaan.”

Op de vraag of de islamitische begraafplaats in Almere geen optie is, antwoordt Peksert lachend: „Ik denk dat je vanuit Rotterdam nog sneller in Istanbul bent dan in Almere.”

    • Elsje Jorritsma