Brieven

Citotoets

De Cito test louter westerse waarden

Illustratie Cyprian Koscielniak

Het is een interessante grafiek waarin de afkomst van schoolkinderen en het inkomen van hun ouders wordt afgezet tegen de gemiddelde citoscores (Strijden tegen de onderwijssegregatie, 5/12).

Interessant, omdat de Citotest een objectieve meetlat voor de cognitieve vermogens van jonge kinderen veinst te zijn, terwijl de gegevens in de krant een andere associatie oproepen. Namelijk dat de Citoscore vooral hoog is bij kinderen van oorspronkelijk westerse herkomst met hoog opgeleide en goed verdienende ouders.

Ik heb sterk de indruk dat de Citotoets is ontworpen door westerse, hoog opgeleide en goed verdienende pedagogen en wetenschappers.

De toets is daarmee vooral een spiegel van en voor degenen die hem hebben gemaakt, en veel minder een leidraad voor ieder individueel jong mens dat zijn capaciteiten in brede zin gemeten wil zien. De Citotoets is een subtiel cultuurfenomeen, vooral bedoeld om bepaalde wensen van de samenleving te verifïëren: een samenleving waarin westers, hoog opgeleid en goed verdienend de maatstaf is.

Daar is op zichzelf niets mis mee, maar benoem de Citotoets dan ook zo: als subjectief cultuurinstrument.

Zodat alle bevolkingsgroepen die daar van afwijken niet onnodig worden weggezet als achterblijvend en op achterstand.