Oorlogsmisdaden

Guus Kouwenhoven op verzoek OM vast in Z-Afrika

Guus Kouwenhoven

De 74-jarige Guus Kouwenhoven, die is veroordeeld voor wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia, is vrijdagochtend op verzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie opgepakt in zijn woning in Zuid-Afrika. Nederland wil dat Kouwenhoven wordt uitgeleverd.

Kouwenhoven werd in april door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot negentien jaar cel maar zat niet vast. Volgens het gerechtshof is bewezen dat hij via zijn houtbedrijven wapens importeerde en distribueerde in Liberia. Kouwenhoven steunde het regime van Charles Taylor tijdens de burgeroorlog in Liberia. Kouwenhoven probeerde te voorkomen dat hij de cel in moet en startte vlak na zijn veroordeling een spoedprocedure bij het Europese Hof. Zijn gezondheid zou detentie niet toelaten, aldus Kouwenhoven. Het gerechtshof in Den Bosch had zijn argument eerder afgewezen omdat hij in de gevangenis zorg kon krijgen.

Het OM stelde een onderzoek naar hem in nadat zijn naam opdook in internationale rapporten over wapenhandel in het land. In 2006 werd hij veroordeeld.

Het hof in Den Haag sprak hem twee jaar later vrij vanwege tegenstrijdige getuigenverklaringen. Het OM ging in cassatie tegen de uitspraak en werd in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. De zaak werd opnieuw behandeld. (NRC)

    • Arlen Poort