Ken jij de Gewone Nederlander?

Test
Weet jij wat Gewoon en Ongewoon is? Test je kennis (of je inschattingsvermogen) met deze quiz.

De Gewone Nederlander, wie is dat eigenlijk? Hoe wonen en reizen Nederlanders, hoe verplaatsen ze zich en geloven ze in een god? Test je kennis van de Gewone Nederlander in deze quiz.

Correctie 19/12: bij vraag vijf werd een verkeerde uitleg van de mediaan gegeven. In eerste instantie werd in de uitleg de mediaan van de woonplaatsen beschreven, waarbij de helft van de gemeentes méér en de helft van de gemeentes minder inwoners hebben. In de grafiek en het juiste antwoord gaat het om de mediaan van alle Nederlanders, waarbij de helft in een grotere en de helft in een kleinere gemeente woont.