Brieven

Brieven 8/12/2017

Leefbare lucht

CO2 regelt ademhaling

De afgelopen tweehonderd jaar steeg de CO2-concentratie van 0,028 naar 0,041 procent, schrijft NRC (5/12). „Genoeg voor lichte opwarming van de aarde, maar nog lang niet de 2 procent waarbij we tijdens sporten merken dat we niet genoeg lucht krijgen.” Voor brandbestrijding gebruikte ik het mengsel Inergen, dat ongeveer even zwaar is als lucht: 52 procent stikstof, 40 procent argon, 8 procent CO2. Vermengd in een bepaalde verhouding met lucht in een ruimte, resulteert dat in een zuurstofgehalte dat zo laag wordt (zeg 12 procent) dat het vuur dooft. Toch kun je gezond die ruimte verlaten vanwege CO2-toevoeging. Door in de zuurstofarme atmosfeer voldoende CO2 te behouden, adem je sneller en blijft de zuurstofinname op peil. Zonder die verhoogde CO2-concentratie zou je bij een zuurstofconcentratie beneden de 15 procent in ademnood komen. Kennelijk wordt de frequentie van ademhaling geregeld door het CO2-gehalte.


gepensioneerd specialist brandveiligheid Shell

Twijfel

Waarom wij hier zijn

In zijn essay Enkel twijfel brengt ons naar de waarheid (29/11) citeert Drian van der Woude natuurkundige Richard Feynman: „Alles bestaat uit atomen – kleine deeltjes die elkaar op kleine afstanden aantrekken, maar toch niet helemaal samen te drukken zijn.” Diezelfde Feynman zei in 1981 tegen de BBC ook het volgende: „Feit is dat ik kan leven met twijfel en onzekerheid en niet-weten. Het is denk ik spannender om in onwetendheid te leven dan om te leven met antwoorden die misschien wel helemaal verkeerd zijn. Ik heb hooguit bij benadering antwoorden en mogelijke inzichten en verschillende graden van zekerheid over verschillende zaken, maar ik ben van niets helemaal zeker, en er zijn veel zaken waarvan ik niets afweet. Zoals het antwoord op de vraag waarom wij hier zijn. Ik hoef het niet te weten. Ik voel me niet beangstigd door het feit dat bepaalde dingen nu niet te begrijpen zijn, het besef verdwaald te zijn in een mysterieus en doelloos universum (want dat is het, zover ik weet). Het beangstigt me totaal niet.”

Integriteit Limburg

Boeven vangen boeven?

Limburg kampt weer eens met een crisis in het openbaar bestuur, dit maal in Brunssum. Burgemeester Luc Winants weigert verder te werken met een wethouder die niet door de integriteitstoets kwam en is daarom opgestapt. Gouverneur Theo Bovens verzoekt nu Gerd Leers om in Brunssum te waken over integriteit. Leers? De man die eens zelf een integriteitscrisis veroorzaakte en moest opstappen als burgemeester? Hij had zijn ambt misbruikt om zijn financiële belangen bij zijn vakantievilla aan de Zwarte Zee veilig te stellen en Maastricht zegde daarna het vertrouwen in hem op. Wat is de filosofie van Bovens om Gerd Leers nu te benoemen? Is het misschien het aloude adagium ‘met boeven vang je boeven’? Mogen we nog van geluk spreken dat de gouverneur oud-wethouder Jos van Rey van Roermond niet aangezocht heeft.


auteur van boeken over bestuurlijk Nederland

Correcties/aanvullingen

Homeless Experience

In de aankondiging van The Homeless Experience (6/12, p. C14) staat dat acteur Dragan Bakema voor dit tv-programma drie weken lang op straat leefde. Bakema deed dat vorig jaar. Dit jaar was het actrice Imanuelle Grives.