Amsterdam moet bedrijf betalen dat hielp bij radicaliseringsaanpak

De gemeente schortte betalingen aan het bedrijf op, in afwachting van een integriteitsonderzoek naar een van haar eigen ambtenaren.

Een luchtfoto van de Stopera, het Amsterdamse gebouwencomplex van stadhuis en de opera.
Een luchtfoto van de Stopera, het Amsterdamse gebouwencomplex van stadhuis en de opera. Foto Jerry Lampen/ANP

De gemeente Amsterdam moet haar betalingsverplichtingen nakomen aan het bedrijf dat de zogenoemde sleutelfiguren coördineerde. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam vrijdag bepaald in een zaak die was aangespannen door het bedrijf Scholten en Partners.

De gemeente had in september de betalingen aan Scholten en Partners opgeschort, hangende een integriteitsonderzoek naar een van haar eigen ambtenaren. Die zou contracten hebben gegund aan iemand met wie zij een privérelatie had, en diegene voerde ook opdrachten uit voor Scholten en Partners.

‘Vaag en onvoldoende onderbouwd’

De rechter oordeelt dat privérelaties van medewerkers een werkgever of een opdrachtgever immers in beginsel niet aangaan. En dan nog, zegt de rechter, “gaat hier om een vermoede integriteitsschending van een eigen medewerker van de Gemeente. In beginsel gaat dit Scholten en Partners niet aan.”

Het komt erop neer, aldus het vonnis, “dat de Gemeente op veel vage en onvoldoende onderbouwde gronden heeft gemeend haar op zichzelf niet betwiste betalingsverplichtingen wegens reeds verricht werk jegens Scholten en Partners te kunnen opschorten”.

De gemeente moet nu 24.768,70 euro aan onbetaalde rekeningen voldoen, plus 1.202,20 euro aan rente, plus 1.305,83 euro aan incassokosten. Scholten en Partners had ook geëist dat de gemeente vooruitbetalingen zou doen voor nieuwe opdrachten, die het bedrijf in het vooruitzicht waren gesteld voordat sprake was van een intern integriteitsonderzoek. Die eis wees de rechter af; een kort geding acht hij daarvoor niet de juiste procedure.

Sleutelfiguren

In een reactie laat directeur Peter Scholten weten dat hij nu de resultaten van het integriteitsonderzoek afwacht. De onderzoekers van bureau integriteit van de gemeente Amsterdam hadden hem op de zitting twee weken geleden toegezegd dat ze het onderzoek, voor zover het om zijn bedrijf gaat, in december zouden kunnen afronden.

Scholten en Partners was verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van de sleutelfiguren, een cruciaal onderdeel van de Amsterdamse aanpak van radicalisering en polarisatie. Op de betreffende gemeentelijke afdeling had het bedrijf vooral contact met het hoofd van het programma, Saadia ait-Taleb. Zij werd in verband met een verdenking van belangenverstrengeling in juli met strafontslag gestuurd. Ait-Taleb vocht donderdag voor de Amsterdamse bestuursrechter haar ontslag aan. Uitspraak in die zaak volgt uiterlijk 21 december.

    • Bas Blokker