Brieven

Leesvaardigheid

Daling leesplezier is zorgwekkender dan daling leesniveau

Foto Jesper Elgaard / Getty Images

Dat Nederland opnieuw is gedaald op de internationale ranglijst van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) hoeft geen reden tot zorg te zijn. Het leesniveau van Nederlandse lezers van tien jaar oud is stabiel en nog altijd bovengemiddeld goed en bovendien heeft Nederland relatief weinig echt zwakke lezers. Dat een kwart van de lezers geen plezier zegt te hebben in lezen, is echter zorgelijker. Wie weinig plezier heeft in lezen, komt gemakkelijk terecht in een negatieve spiraal waarbij minder lezen leidt tot dalende leesvaardigheid, wat weer leidt tot minder leesplezier.

De gevolgen daarvan zijn zichtbaar in het voortgezet onderwijs. Daar daalt het leesniveau van Nederlandse 15-jarigen al bijna vijftien jaar, zo laat ander internationaal onderzoek zien. Vooral op het vmbo is de leesvaardigheid een probleem: slechts een kwart van de vmbo-docenten kwalificeert het leesniveau van hun leerlingen als ‘voldoende’, blijkt uit de monitor Bibliotheek op School. Zwak lezende vmbo-leerlingen zijn daarmee feitelijk de nieuwe laaggeletterden. Zodra zij de school verlaten, zullen zij het lezen steeds meer de rug toekeren, waardoor hun leesvaardigheid verder zal teruglopen. De enige manier om dit probleem voorgoed op te lossen is via preventie, door forse investeringen in leesonderwijs en leesplezier vanaf de basisschool.


Taalexpert