Opinie

Gesprek

Hoewel de sfeer vanwege een op handen zijnde reorganisatie soms wat gespannen is, ga ik elke dag met plezier naar mijn werk.

Als ik dinsdagochtend op kantoor kom zie ik mijn chef in zijn kamer achter het bureau zitten. Een dag eerder was hij er niet, terwijl hij normaal op maandag altijd aanwezig is. Vast een lang weekend gehad is mijn eerste gedachte.

Dat blijkt niet het geval, hij was naar een training. Ik vraag of het een managementcursus was, of iets met leidinggeven.

„Nee”, antwoordt hij zonder ironie, „ik was naar een cursus slechtnieuwsgesprekken voeren.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl