Fosfaat EU: géén anti-kebabbeleid op komst

Foto Michael Probst/AP

Liefhebbers van een döner kebab hoeven zich ondanks recente mediaberichten die het tegendeel beweerden, géén zorgen te maken dat de snack binnenkort verdwijnt. Dat heeft het Europees Parlement woensdag in een persbericht bekendgemaakt. Eind vorige week verschenen er krantenartikelen waarin een Brussels verbod op het broodje kebab werd aangekondigd. Of preciezer: de EU zou van plan zijn het toevoegen van fosfaat aan ingevroren fabriekskebab om gezondheidsredenen te verbieden.

Vlees voor döner kebab wordt meestal niet vers bereid, maar komt uit de fabriek. De toevoeging van fosfaat zorgt ervoor dat dit ingevroren vlees minder snel uit elkaar valt. Alleen: fosfaatadditieven in vlees zíjn al verboden in de EU. De Europese Commissie heeft juist een voorstel ingediend om fosfaattoevoegingen in fabriekskebab toe te staan.

Komende week stemt het Europees Parlement daarover. Het Parlement aarzelt echter omdat fosfaten slecht voor het hart zouden zijn en dringt aan op extra onderzoek. Komt het voorstel er niet door, dan blijven de huidige regels van kracht en verandert er dus niets. De verwarring is volgens Brussel ontstaan omdat sommige lidstaten niet goed controleren op fosfaattoevoegingen. Daarom is het goed mogelijk dat een broodje (fabrieks-)kebab wel degelijk extra fosfaat bevat.