Brieven

Brieven 7/12/2017

Belastingplan Trump (1)

Afrikaanse toestanden

Het belastingplan van Trump zal waarschijnlijk leiden tot extra bezuinigingen en uitholling van de staat (In de VS groeit een griezelig financieel probleem, 3/12). Maar het kan ook leiden tot Afrikaanse toestanden. Want wat zie je in Afrikaanse landen met een ultrarijke elite en een lege schatkist? Enorme ommuurde villa’s langs zandwegen vol potholes. De staat heeft immers geen geld voor infrastructuur. Je krijgt particuliere scholen, particuliere klinieken, particuliere beveiligingsbedrijven en allerlei individuele voorzieningen: individuele elektriciteitsopwekking, individuele watervoorziening, ja, zelfs luxe landhuizen omgeven door zelfgebouwde dammetjes tegen overstromingen. En uiteindelijk krijg je corruptie, want de elite zal met geld toegang proberen te krijgen tot de schaarse publieke middelen. Zo wordt een „griezelig financieel probleem” ook een moreel probleem. De gevolgen zijn voor de mensen die al die particuliere voorzieningen niet kunnen betalen én voor de elite zelf, die er een dagtaak aan zal hebben om basisvoorzieningen te arrangeren. Ik heb jarenlang in Afrika gewoond en weet waar ik het over heb. Ik ben dan ook blij met de uitstekende voorzieningen in Nederland, dankzij ons belastingsysteem.

Belastingplan Trump (2)

VS verteert zichzelf

In het Commentaar wordt terecht bij de aanvaarding van de Tax Reform Act door de Senaat geconstateerd dat het beeld ontstaat dat de Amerikaanse overheid zichzelf langzaam opeet (Amerikaanse belastingplan: een bedenkelijke triomf voor Trump, 6/12).

Evenwel is dat proces al langer aan de gang. In het boek The Wrecking Crew: How Conservatives Ruined Government, Enriched Themselves, and Beggared the Nation geeft Thomas Frank glashelder weer hoe de Republikeinse partij (GOP) al vele jaren stelselmatig tracht – door vernieling van instellingen en het wijzigen van wetgeving – om de rol van de overheid terug te dringen, behalve als het gaat om instellingen of wetgeving die de rijkste tien procent beschermen. Dat lijkt vandaag de dag de rijkste één procent aan te gaan, maar dat verschil is slechts betrekkelijk.

Komiek Andy Borowitz gaf er onlangs in The New Yorker een nog scherper satirisch tintje aan door te schrijven dat aanvaarding van het belastingplan een teleurstelling is voor de Noord-Koreaanse leider, die ziet gebeuren dat de GOP hem vóór is met het vernietigen van Amerika. Te hopen valt dat Europese leiders de structurele aspecten van de Amerikaanse ontwikkelingen inzien en hun beleid daarop baseren in plaats van zich druk te maken over elke volgende pseudo-crisis in het Witte Huis.

Kleine sCholen

Leefbaarheid daalt niet

In het artikel Een school die makkelijk in de koffiekamer past (1/12) wordt gesteld dat het sluiten van een school vaak een ramp is voor het dorp waar de scholen zich in gevestigd hebben. Jet Schuijt van Stichting Behoud Kleine Scholen schetst een beeld waarin de sluiting een domino-effect van sluitende voorzieningen op gang brengt totdat er geen voorziening meer in het dorp over blijft.

Ergens een logische gedachte, maar flauwekul. Zo is het maar de vraag of een peuterspeelzaal niet kan bestaan zonder basisschool. En waarom zou er geen andere manier gevonden kunnen worden om een dorpshuis draaiende te houden? Er zijn voorbeelden te over van dorpen zonder school, maar met een dorpshuis.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat in dorpen waar de school is gesloten, de leefbaarheid niet achteruit hoeft te gaan. Over het algemeen zijn dorpsbewoners namelijk vindingrijk genoeg om de activiteiten in stand te houden waar genoeg animo voor is. Of kleine scholen behouden moeten worden, is een vraag met vele aspecten die in het artikel goed belicht worden, maar stop met suggereren dat sluiting het einde van een dorp betekent.


Onderzoeker CMO STAMM

Correcties/aanvullingen

Biljoen/triljoen

In Uiteindelijk heeft Trump niets aan zijn miljardairs (6/12, p. 18) stond het bedrag 1.214 triljoen dollar. Dat moet zijn: 1,2 biljoen (duizend miljard).