Wandelen in drukke autostraat is ongezond bewegen

Gezond bewegen Onderzoekers concluderen dat mensen met hart-longklachten beter niet in vervuilde straten moeten lopen.

Oxford Street in Londen. Foto Hiob/Getty Images

Wandelen is goed voor de gezondheid, maar niet in een straat met veel autoverkeer. De uitlaatgassen verslechteren al na twee uur de hart-longfunctie. En die aantasting was een etmaal later nog meetbaar.

Dat vonden onderzoekers in Londen die hun proefpersonen twee uur lieten wandelen in het autovrije deel van Hyde Park. En een paar weken eerder of later door het deel van de drukke winkelstraat Oxford Street, waar ook bussen en taxi’s zich doorheendringen – veelal aangedreven door dieselmotoren. De onderzoekers concluderen dat mensen met chronische hartlongklachten beter niet in vervuilde straten moeten lopen.

De 119 proefpersonen waren 60-plussers van wie 40 de chronische longziekte COPD hadden, 39 een chronische hartziekte en 40 gezonde hart en longen hadden. Er waren geen rokers onder de proefpersonen, schrijven de onderzoekers in hun woensdag gepubliceerde artikel in The Lancet.

Roet-, fijnstof-, ultrafijnstof- en stikstofdioxidevervuiling waren in Oxford Street allemaal beduidend ernstiger dan in Hyde Park. De fijnstofconcentratie (PM10) lag in Oxford Street gemiddeld tegen de 30 microgram per kubieke meter. Dat is beneden de norm van de EU (40 microgram per m3) maar boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (20 microgram per m3). Het zijn concentraties die ook voorkomen in Nederlandse stadsstraten met autoverkeer en in landelijke gebieden met veel intensieve veeteelt.

De longpatiënten die in Oxford Street wandelden moesten twee keer zo vaak hoesten, gaven drie keer zo vaak slijm op en hadden vier keer zo veel last van een piepende ademhaling, vergeleken met hun wandeling in Hyde Park. Ze hadden in de winkelstraat ook twee keer zo vaak last van kortademigheid. De hartpatiënten moesten vooral veel meer hoesten als ze in het fijnstof en de stikstofvervuiling van Oxford Street liepen. De gezonde proefpersonen merkten zelf niet zoveel van de vieze lucht.

Dat metingen van de longfunctie en van de stijfheid van de bloedvaten liet zien dat vooral de longen van de COPD-patiënten te lijden hebben van wandelen in Oxford Street. Die nam af. Daarna veert hij weer op. De longfunctie van de deelnemers was toegenomen in het etmaal na de wandeling, maar Hyde Park had een duidelijk gunstiger effect dan Oxford Street. Om de bloedvaten te verbeteren heeft een wandeling in een vervuilde omgeving dus geen zin.

    • Wim Köhler