Kamermeerderheid in zicht voor uitstel Lelystad Airport

De PvdA is van mening veranderd en wil nu ook uitstel. Tot nu toe hield de partij vast aan opening in 2019.

De omslag zou zijn veroorzaakt door het advies dat afgelopen vrijdag door een bewonersdelegatie is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
De omslag zou zijn veroorzaakt door het advies dat afgelopen vrijdag door een bewonersdelegatie is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Foto Lex Van Lieshout/ANP

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt voor uitstel van de opening van Lelystad Airport. Ook de PvdA pleit nu voor wachten met internationale vluchten vanaf Lelystad totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. De uitbreiding van het vliegveld, bedoeld om Schiphol te ontlasten van vakantieverkeer, is omstreden en stuit op groeiend maatschappelijk verzet.

Bewoners uit Oost- en Noord-Nederland keren zich tegen lage vliegroutes en geluidsoverlast. Door herindeling van het luchtruim kunnen de lage vliegroutes mogelijk worden vermeden. De herindeling is echter een complexe operatie en niet klaar voor 2023. De opening van Lelystad Airport is gepland voor 1 april 2019. Latere opening heeft gevolgen voor Schiphol, dat binnenkort het maximum aantal afgesproken vluchten bereikt.

Om milieuredenen tegen

Met de negen zetels van de PvdA staat de teller voor uitstel op 88 zetels van acht partijen. Daarbij zijn de zetels van D66 meegeteld, maar dat is nog niet 100 procent zeker.

GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren zijn om milieuredenen tegen uitbreiding van het vliegveld. Een motie van deze drie partijen om opening uit te stellen is dinsdag aangehouden omdat de Kamer nog voor het kerstreces met de minister over Lelystad Airport in debat gaat.

De PVV wil meer ruimte voor Schiphol en vindt Lelystad onnodig. De SGP en 50PLUS laten desgevraagd weten ook de herindeling van het luchtruim te willen afwachten.

De onzekere factor voor de meerderheid is coalitiepartij D66. Tijdens een partijcongres op 18 november in Leeuwarden werd een motie aangenomen waarin de Tweede Kamerfractie wordt gevraagd „om er voor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze dat overlast tot een minimum is beperkt”. Kamerleden van D66 kunnen nog niet bevestigen dat de fractie deze motie van de partij overneemt.

Dinsdagavond meldde PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk het nieuwe standpunt van zijn partij op Facebook: „De PvdA zal in de Tweede Kamer daarom pleiten dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, met minder overlast voor bewoners en duidelijkheid over de aanvliegroutes, voordat er tot uitbreiding van luchthaven Lelystad kan worden besloten.”

Het PvdA-pleidooi voor uitstel is opmerkelijk, omdat de partij tot nu toe vasthield aan opening in 2019. De Kamerfractie volgde daarmee de lijn van oud-staatssecretaris en partijgenoot Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor luchtvaart in het kabinet Rutte II. Dijksma is nu Kamerlid.

De omslag is volgens Van Dijk veroorzaakt door het advies dat afgelopen vrijdag door een bewonersdelegatie is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). De bewoners roepen de minister op om eerst het luchtvaartbeleid te hervormen, dan het luchtruim en pas daarna Lelystad te openen. Van Dijk: „Dat advies kunnen we niet negeren. Een overloopluchthaven voor Schiphol blijft nodig, maar het moet wel ordentelijk gebeuren. We moeten geen tussenoplossing creëren.”

'Zeer terughoudend'

Het was al eerder duidelijk dat er breed verzet leeft tegen de vliegroutes en uitbreiding van het vliegveld. Waarom nu pas dit standpunt? „De bewonersdelegatie is door de minister aangesteld en gefaciliteerd. Hun advies is naar de Kamer gestuurd. Dat weegt zwaar.” Op initiatief van Van Dijk werd het onderwerp dinsdag besproken in de fractie. Dijksma, in haar vorige rol vurig voorstander van opening in 2019, was daarbij aanwezig. Van Dijk: „Ze is zeer terughoudend op dit punt.”

Deze donderdag spreekt de Tweede Kamer nogmaals met deskundigen over de milieu effect rapportage (MER) voor Lelystad Airport. Na onderzoek van actiegroep HoogOverijssel moest Dijksma erkennen dat er fouten in geluidsberekeningen zijn gemaakt. Van Nieuwenhuizen gaat ervan uit dat de nieuwe MER in januari wordt goedgekeurd. In dat geval blijft opening in april 2019 volgens haar haalbaar. De minister wil niet reageren op het nieuws over de partijstandpunten.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel was sprake van een zekere Kamermeerderheid. Het voorbehoud over overname van de D66-motie door de Kamerfractie ontbrak.