In beeld

In Peru dreigt verdringing van het prekoloniale verleden

In Lima, de hoofdstad van Peru, steekt op 400 plekken het prekoloniale verleden nog boven de grond uit. Het is de stad met de meeste archeologische vindplaatsen van Zuid-Amerika. Peru als geheel telt er maar liefst 46.000. Deels zijn het overblijfselen van het rijk van de Inca's, dat bestond van de 13de tot de 16de eeuw, maar voor een groot deel zijn ze vele eeuwen ouder. Resten van piramides en afbrokkelende muurtjes van 'adobe' (in de zon gebakken stenen) worden steeds vaker verdrongen door bouwkundig geweld. Woonblokken, kantoortorens, voetbalstadions en verkeersaders rukken op. De stukjes prekoloniaal Peru worden omgewoeld door schatgravers, vervallen tot vuilstortplaatsen of worden door criminelen gebruikt als schietbaan. ,,Het grootste probleem”, vertelde onderminister van Erfgoed Jorge Arrunategui aan persbureau AP, ,,is dat veel Peruanen geen band meer voelen met het prekoloniale verleden. Alleen als die band wordt hersteld, kunnen we ons erfgoed redden voor het nageslacht.” Met dat doel zijn onlangs tientallen archeologische vindplaatsen en musea in het land gratis opengesteld voor het publiek. Maar het overheidsbudget dat nu beschikbaar is voor het behoud van erfgoed volstaat maar voor één procent van alle prekoloniale vindplaatsen.
Hoogbouw met appartementen omknelt de precolumbiaanse vindplaats Huantinamarca aan de Pacifico Avenue in de Peruaanse hoofdstad Lima.
Rodrigo Abd / AP Photo
Een weg loopt vlak langs de archeologische vindplaats Puruchuco in de wijk Ate van Lima.
Rodrigo Abd / AP Photo
Bewoners spelen een potje voetbal binnen de muren van de vindplaats Puruchuco. Die ligt in de wijk Ate, Lima, waar nauwelijks ruimte is voor ontspanning.
Rodrigo Abd / AP Photo
De precolumbiaanse vindplaats Pucllana, in de wijk Miraflores van Lima, wordt doormidden gesneden door de Onafhankelijkheidstraat, een drukke verkeersader van de hoofdstad.
Rodrigo Abd / AP Photo
Huizen in de wijk Lurin van Lima staan vlak bij de precolumbiaanse vindplaats Pachacamac.
Rodrigo Abd / AP Photo
De vindplaats Huantille grenst pal aan appartementen en een markt in de wijk Cercado de Lima in Lima.
Rodrigo Abd / AP Photo
Toeristen lopen langs de paden van de archeologische vindplaats Pucllana die wordt omringd door de hoogbouw van de wijk Miraflores, Lima.
Rodrigo Abd / AP Photo
Naast de archeologische vindplaats met prekoloniale resten, La Luz in Lima, ligt een voetbalveld dat clubs kunnen huren.
Rodrigo Abd / AP Photo
De precolumbiaanse resten van de vindplaats Pucllana liggen ingeklemd tussen de stedelijke wildgroei van de wijk Miraflores, Lima.
Rodrigo Abd / AP Photo
De gemeente Lima heeft een basketbalveld aangelegd naast de archeologische vindplaats Limatambo.
Rodrigo Abd / AP Photo