Zorgverzekeraars

DNB: aanvullende zorgpolis dreigt te verdwijnen

De aanvullende ziektekostenpolissen hebben een probleem en dreigen zelfs te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank. De polissen, die vrijwillig naast de verplichte basispolis kunnen worden afgesloten, leveren zorgverzekeraars nauwelijks nog geld op. Verzekeraars besluiten hierdoor strenger aan de poort te selecteren en de dekking te verlagen.

De polissen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of tandarts zijn volgens DNB te veel op een abonnement gaan lijken. Directeur Toezicht Jan Sijbrand: „Er bestaat bijvoorbeeld discussie over de vergoeding van fysiotherapie. Iemand die nogal eens last van zijn spieren heeft, gaat goed kijken naar de vergoedingen. Polissen die veel bezoeken vergoeden, trekken daardoor veel van zulke verzekerden aan. Dan is het geen verzekering meer, maar een abonnement. Verzekeraars schieten er niets mee op als je de winstgevendheid ziet.”

De minister bepaalt wat in de verplichte basispolis gedekt wordt, maar bij de aanvullende polissen zijn verzekeraars vrij wat wel en wat niet te vergoeden. In aanvullende polissen vergoeden verzekeraars bijvoorbeeld ook niet bewezen natuurgeneeskunde en andere alternatieve therapieën.

Sijbrand: „Wat ons opvalt is dat zoveel mensen een aanvullende polis hebben. Ik dacht altijd dat het een soort luxepakket was, maar 80 tot 90 procent van de verzekerden heeft een aanvullende polis. Iedereen heeft zo’n ding. De trend is dat de winstgevendheid van die polissen langzaamaan verdwijnt. Misschien is Nederland oververzekerd.”

De Nederlandsche Bank adviseert om de introductie van een meerjarige basispolis te onderzoeken. Nu moet iedereen ieder jaar een nieuwe polis afsluiten. Dat is zo bedacht om concurrentie tussen zorgverzekeraars aan te moedigen en verzekerden de kans te geven naar een andere verzekeraar over te stappen. Ruwweg een miljoen mensen doen dat jaarlijks, en dat brengt volgens de toezichthouder risico’s in het stelsel met zich mee.

Rust in de tent

Meerjarenpolissen zouden wat rust in de tent geven, zegt directeur Toezicht Jan Sijbrand. „Niet iedere keer dat shoppen in december.” Dat past volgens Sijbrand ook beter bij de langdurige relatie die verzekeraars nastreven en zo meer kunnen profiteren van preventie (wat schiet een verzekeraar op met preventie als de ‘gezondere’ klant naar de concurrent overstapt?).

Sijbrand: „Voor je telefoon kun je ook een abonnement voor één jaar of twee jaar afsluiten. En een abonnement van twee jaar is dan wat goedkoper. Dat kan hier ook. Voor de stabiliteit van de zorgverzekeraar is het beter. Je kunt best iets aanbevelen wat nu nog niet in de wet staat.”

DNB-onderzoek pagina E4-5