Gezonder eten is ook beter voor het milieu, maar niet in armere landen

Als mensen in rijke landen voor voeding kiezen die gezonder is dan wat ze nu eten, dan is dat goed voor het milieu. Bij de voedselproductie komt dan minder broeikasgas vrij, er zijn minder mestoverschotten en er is minder landoppervlak nodig.

Maar als mensen in arme landen, zoals India en Indonesië, gezonder gaan eten, belasten ze het milieu zwaarder.

Nederlandse onderzoekers vergeleken de milieubelasting van het officieel geadviseerde gezonde dieet in 37 landen met wat daar gemiddeld wordt gegeten. Hun publicatie staat deze week in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Bij de voedselproductie komt wereldwijd 19 tot 29 procent van de totaal uitgestoten broeikasgassen vrij. Eenderde van het land is in gebruik voor landbouw en veeteelt. En mestoverschotten zorgen voor stikstof- en fosfaatvervuiling van de natuur. Het vlees in het dieet van de rijke landen zorgt voor 70 procent van de broeikasgasemissie door voedsel.

In rijke landen betekent gezonder eten: minder vlees en zuivel en meer groente, fruit en noten. Dat adviezen voor gezond eten ook belangrijk zijn voor het milieu dringt maar langzaam door tot overheden.

Nederland, schrijven de onderzoekers, hoort met Zweden, het Verenigd Koninkrijk en China tot de enige landen met aandacht voor het milieu bij de nationale dieetadviezen.

Mensen die gezond leven, leven langer en hoe meer mensen er leven, hoe zwaarder het milieu wordt belast. Met dat effect van gezondetenadviezen hebben de onderzoekers echter geen rekening gehouden.

    • Wim Köhler