In beeld

Dit is de natuur die president Trump niet wil beschermen

De Amerikaanse president Trump heeft de omvang van twee natuurmonumenten in Utah gedecimeerd. Het terrein van het 550.000 hectare grote Bears Ears National Monument is teruggebracht met 85 procent, dat van het 760.000 hectare grote Grand Staircase reservaat met de helft. Milieugroepen en indianen reageren woedend en kondigen rechtszaken aan.
De zogeheten “Vallei der Goden”, zandsteenformaties in Bears Ears National Monument in Utah, waarvan slechts 15 procent voortaan nog beschermd is tegen exploratie.
Foto Jim Lo Scalzo/EPA
De Coloradorivier slingert zich langs rotspartijen aan de noordkant van Bears Ears National Monument.
Foto Jim Lo Scalzo/EPA
President Donald Trump tekende maandag in het Capitool van de staat Utah de proclamatie waarmee hij het areaal van twee natuurparken drastisch reduceert zodat mijnbouw en veehouderij er mogelijk wordt.
Foto Rick Bowmer/AP
Het openstellen van beschermd federaal land voor exploitatie is van oudsher een speerpunt van de Republikeinen in het Congres, die extractie van grondstoffen en zo banen scheppen belangrijker vinden dan milieu- en natuurbehoud.
Foto iStock
In september verschafte minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke Trump een lijst van tien beschermde natuurgebieden die wat hem betreft gedeeltelijk ontmanteld konden worden.
Foto Jeff Scheid/AP
Zinke te paard in Bears Ears National Monument in mei. Utah is de staat die zich het meest verzet heeft tegen presidentiële landbeschermingsdecreten uit Washington. Al in zijn tijd als Congreslid voor Montana zette Zinke, een fervent jager en visser, zich in voor meer olie- en gasboringen.
Foto Scott G Winterton/AP
Rotsformaties in Gold Butte, ten noordoosten van Las Vegas in de staat Nevada. Ook Gold Butte staat op de lijst van federale natuurreservaten die wat minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke betreft niet langer volledige bescherming nodig hebben. Toen de toenmalige president Obama het gebied in 2016 tot natuurgebied uitriep, noemden Republikeinen dit “landroof”.
Foto iStock
Zo’n drieduizend mensen demonstreerden maandag bij het Capitool van Utah in Salt Lake City tegen Trumps besluit twee natuurgebieden in de staat drastisch in te krimpen.
Foto Benjamin Zack/AP
Amerikaanse presidenten hebben het privilege federaal land tegen exploitatie te beschermen of juist niet. Nooit eerder koos een president ervoor zoveel natuurgebied te ontmantelen als Trump. Het natuurgebied Grand Staircase-Escalante werd in 1996 door de toenmalige Democratische president Bill Clinton, hier op de foto met zijn vicepresident Al Gore, uitgeroepen tot natuurgebied.
Foto Doug Mills/AP
Rotstekeningen op de zogeheten “Newspaper Rock” of krantenrots, in Bears Ears National Monument, Utah, dat na een besluit van Trump vrijwel geheel zijn beschermde status kwijtraakt.
Foto Andrew Cullen/Reuters
Bears Ears National Monument kent talloze archeologische vindplaatsen.
Foto Jim Lo Scalzo/EPA
Trumps besluit werd toegejuicht door lokale Republikeinen, ranchers en bedrijven die beschermen van land in hun staat zien als bemoeizucht uit Washington.
Foto Andrew Cullen/Reuters
Rotsklimmer in Indian Creek in Bears Ears National Monument. Als het aan President Trump ligt krijgen mijnbouwers en veetelers voortaan voorrang boven buitensporters en natuurtoeristen.
Foto Andrew Cullen/Reuters
Straatbeeld in Blanding, Utah, vlak bij Bears Ears National Monument.
Foto Andrew Cullen/Reuters
Volle maan in de schemering boven de ‘Vallei der Goden’ in Bears Ears National Monument, dat zijn beschermde status grotendeels verloor.
Foto Jim Lo Scalzo/EPA