Opinie

Naam

De samenvoeging van het dorp Haren met de stad Groningen houdt de gemoederen al jaren bezig. Het plan neemt inmiddels zeer concrete vormen aan en is opnieuw het gesprek van de dag. Zo ook in de ochtendkring van onze basisschool, waar een klein meisje de vele vragen en opmerkingen zwijgend en met een peinzend gezichtje volgt. Tot ze het niet meer uithoudt, haar vinger opsteekt en uitroept: „Als Haren en Groningen samengaan, heten we dan straks Haringen?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl