Brieven

lerarentekort

Zonder geld geen kans

foto Koen van Weel / ANP

Het artikel van Rinnooy Kan & co. over onderwijs is volstrekt ongeloofwaardig (Lerarentekort urgenter dan ooit, 30/11) . Dat blijkt alleen al uit het feit dat ze nieuwe – verwaterde! – voorstellen doen om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Steeds maar roepen dat het onderwijs zware tijden tegemoet gaat, werkt niet als je dit al jaren hoort. In de ruim veertig jaar dat ik in het onderwijs werk, heb ik nauwelijks andere geluiden gehoord. Potentieel waardevolle vernieuwingsideeën – bijvoorbeeld de Tweede Fase – krijgen geen eerlijke kans wegens het ontbreken van voldoende middelen. Dan is zo’n vernieuwing bij voorbaat tot mislukken gedoemd, nog afgezien van allerlei andere feilen, zoals de commissie-Dijsselbloem duidelijk heeft gemaakt. Onderwijspersoneel wordt stelselmatig uitgebuit. Pas als de crisis echt uitbreekt – scholen die moeten sluiten wegens personeelsgebrek; klassen die naar huis worden gestuurd wegens gebrek aan waarnemers of vervangers – gaan de oogjes misschien open. Nu al is lesuitval best hoog in het voortgezet onderwijs, ondanks de duizendurennorm. Ook bij dit thema wordt het probleem vooruitgeschoven: de tekorten die je nu oploopt in een bepaald leerjaar mag je met latere jaren compenseren.

    • M. Sinke