Tientallen Nederlandse academici roepen op tot biobrandstofverbod

Volgens de wetenschappers heeft de productie van biobrandstof uit voedselgewassen een negatieve invloed op klimaat, mens, milieu en natuur.

Foto ANP

Tientallen Nederlandse klimaatwetenschappers en andere academici roepen op tot een Europees verbod op het gebruik van biobrandstof gemaakt uit voedselgewassen. In een open brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op de website van Trouw vragen ze hem daarvoor te pleiten in Brussel.

Volgens de wetenschappers heeft het gebruik van biobrandstof uit gewassen als graan maïs een negatieve invloed “op klimaat, mens, milieu en natuur”. Het idee achter biobrandstof is dat het tot een verlaging leidt van de CO2-uitstoot. Maar, schrijven de wetenschappers, het gebruik van ervan zorgt zelfs voor twee keer zoveel uitstoot als fossiele diesel. Dat komt door het verdwijnen van bossen voor de aanplant van gewassen voor de biobrandstof, vaak in grond met hoge koolstofvoorraden.

De brief is ondertekend door 174 wetenschappers, onder wie oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer en hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen. Maandag voert staatssecretaris Van Veldhoven (D66, milieu) een Kamerdebat over het biobrandstoffengebruik tot 2020. In Brussel gaat minister Wiebes in december praten over de productie van de groene brandstof tussen 2021 en 2030.

Lees ook dit stuk uit 2013: Biobrandstof is niet zo groen als het klinkt

Groeiende vraag

Om aan de groeiende vraag voor de groene brandstoffen te voldoen, worden tropische regenwouden, veengronden en graslanden omgezet in plantages waarop slechts een gewas wordt verbouwd. Belangrijke ecosystemen degraderen zo tot monoculturen; biodiversiteit gaat verloren, overstromingen ontstaan, alsmede onder meer de vertroebeling van kustwateren en de afbraak van koraal, volgens de academici. Ook is steeds meer grond nodig voor de gewassen voor de groene brandstof.

Naast een hoge CO2-uitstoot leidt de biobrandstofbouw ook tot stijgende voedselprijzen en komt lokale voedselproductie in gedrang, stellen de briefschrijvers. Dat komt doordat de verbouwing van voedselgewassen overgaat in gewassen voor biobrandstoffen, wat een negatief effect heeft op de voedselvoorziening in armere landen. Uit de brief:

“Het EU Biobrandstofbeleid zet een premie op landroof, corruptie en intimidatie en draagt bij aan toenemende sociale conflicten, armoede en ongelijkheid in de producerende landen.”

Correctie (02-12-2017): In een eerdere versie van dit bericht stond dat de brief afkomstig was van tientallen milieu- en klimaatwetenschappers. Onder de wetenschappers zitten ook academici met andere expertises. Ook werd Ewald Engelen abusievelijk Ewoud Engelen genoemd.