Brieven

Interview Thierry Baudet Was het maar waar dat je zomaar iets kunt zeggen

Illustraties Cyprian Koscielniak

Als je „achteraf gezien had ik dat beter niet kunnen zeggen” te vaak moet zeggen, zeg je dan maar wat? In het interview met Thierry Baudet in NRC leren we hem beter kennen (‘Premier worden interesseert me totaal niet, maar het moet’, 25/11).

Wij begrijpen Baudet verkeerd of zelfs niet. Zijn uitlatingen leiden tot misverstanden, die misverstanden maken wij. Journalisten zijn verontwaardigd, het is niet dat Baudet de zaken ondoordacht voorstelt. Nee, hij is er niet bewust mee bezig, met radicale oneliners. Dat is het probleem: dat onbewuste. Er is meer onbewust: de beschaving redden met onbeschaafde opmerkingen, meedoen aan het politieke spel door afwezigheid of afwijzing ervan, geen ander politiek talent opmerken dan hijzelf. Was het maar waar, dat je zomaar wat kan zeggen. Het is urgent om narcisten in ons politieke domein te ontmaskeren. Ze zijn niet gericht op samenhang en samenleving, maar op eigen roem en glorie. Dat geeft brokken. Anderen moeten de brokken opruimen. Deze zelfbenoemde Messias komt er mee weg. Met een knipoog. Narcisten bespelen onbewust gebleven onderbuikgevoelens. De remedie is volwassen worden, op eigen benen staan en bewust worden van onderbuikgevoelens. Laat ons politieke domein geen afwerkplaats worden voor narcistische demagogen. Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Knipoog.

Baudet (2)

Bestudeer de inhoud

Baudet is naar het oordeel van Erik Honig (Brieven, 29/11) geen intellectueel. Ik mag daar gaarne een citaat van wijlen hoofdredacteur en columnist Heldring tegenover stellen: „Een intellectueel is iemand die niet alleen veel kennis heeft, maar die zich op basis daarvan een zelfstandig oordeel vormt.” Een gemis daaraan kan men Baudet niet verwijten. Het lijkt erop dat juist zijn zeer zelfstandige oordelen, wat daar ook van zij, de haat tegen hem aanwakkert. Het lijkt mij beter die oordelen te bestuderen dan verwijten ad hominem te maken.

Glyfosaat

Het milieu is groter

Bij het lezen van het artikel van Hester van Santen over glyfosaat (Bestrijdingsmiddel van Monsanto is nu al een probleem voor drinkwater, 28/11) bleef mijn blik haken aan een merkwaardige zin: ‘Toch lijken de effecten op het milieu beperkt, omdat glyfosaat alleen planten doodt.’ Sinds wanneer bestaat het milieu alleen uit dieren?

Vuurwerk

Recht op veiligheid

Ik wil als burger geen gevaar lopen door vuurwerk dat door burgers wordt afgeschoten en kan een verbod op particulier vuurwerk als burger eenvoudigweg afdwingen via een rechter op basis van Artikel 6 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: ‘Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.’ Dat Handvest is bindend voor Nederland sinds 1 december 2009. Ben zelf in slechte gezondheid en op leeftijd, maar hoop dat een andere burger of instantie de gang naar de rechter maakt.

NRC checkt ambulance

Instroom is probleem

Graag reageer ik op uw rubriek NRC Checkt ( ‘Er is leegloop van ambulancepersoneel naar ziekenhuizen’, 27/11). Het probleem is niet zozeer de leegloop, zoals Arjen Schreuder terecht constateert, maar de instroom. Het is lastig gebleken geschikte verpleegkundigen te werven die op de ambulance dienst kunnen doen. Hoewel de druk beviste vijver met gespecialiseerde verpleegkundigen steeds meer gevuld raakt, gebruikt de ambulancedienst, mede door het lagere loon, niet het goede aas. Dat is des te wranger omdat de verantwoordelijkheden op straat groter zijn: je staat er – met je collega-chauffeur – alleen voor en kunt niet zomaar even een collega dingen over laten nemen of een arts om raad vragen, zoals dat in het ziekenhuis wel vrij makkelijk kan. Minimaal gelijkschakeling van de beloning is hard nodig, anders blijft de ambulancedienst bot vangen.

Lees ook het interview met Thierry Baudet: ‘Premier worden interesseert me totaal niet, maar het moet’