Havenziekenhuis nu bijna omgevormd tot ‘poli’

Zorg Eind dit jaar moeten alle specialistische vakgroepen zijn vertrokken uit het Havenziekenhuis. Op termijn zal ook de polikliniek verhuizen.

Demonstreren voor behoud Havenziekenhuis, in april.
Demonstreren voor behoud Havenziekenhuis, in april. Foto Rien Zilvold

De omvorming van het Havenziekenhuis tot een poliklinisch centrum voor spreekuren en dagbehandelingen is op een haar na afgerond. Op twee na zijn inmiddels alle specialistische vakgroepen ondergebracht bij ‘moederbedrijf’ Erasmus MC en andere ziekenhuizen in de regio.

De uittocht, die in oktober begon, blijkt tot verwarring onder patiënten te leiden. „We hebben er nogal last van dat veel mensen denken dat ons hele ziekenhuis gesloten is”, zegt een woordvoerder. „Alleen de verpleegafdelingen en de operatiekamers zijn dicht. De Havenpolikliniek draait volop.” Daardoor kunnen bewoners van het centrum, Kralingen en Crooswijk nog in hun eigen buurt terecht voor poliklinische zorg. „Alleen als een operatie of opname nodig is, vindt die plaats bij een partnerziekenhuis.”

De sluiting van ‘het Haven’ als ziekenhuis leidde dit voorjaar tot protest bij het personeel en bij huisartsen en patiënten in de omgeving. Door het besluit zijn 130 ziekenhuisbedden uit de wijken verdwenen.

Het Havenziekenhuis verkeert in financiële nood. In mei werd bekend dat de instelling in 2016 een operationeel verlies van 4,8 miljoen euro had geleden, op een omzet van ruim 60 miljoen euro. Uit het jaarverslag dat deze week uitkwam, blijkt dat het verlies nog veel hoger is uitgevallen. Door afwaardering van de materiële vaste activa (waaronder de gebouwen) met 27,3 miljoen euro is het negatieve resultaat opgelopen tot 31,7 miljoen euro.

De herwaardering van het pand was nodig omdat het ‘de verwachting is dat het vastgoed op termijn wordt overgedragen aan de aandeelhouder’, staat in het jaarverslag. Erasmus MC verwacht bij een eventuele verkoop een fors lagere opbrengst dan in de boeken stond.

Het Havenziekenhuis is een paar jaar geleden nog flink verbouwd. Daarvoor zijn met ING langlopende leningen afgesloten ter grootte van 28 miljoen euro. Omdat het ziekenhuis niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Erasmus MC zich daarvoor garant moeten stellen. Daarmee is voorkomen dat de leningen direct zouden worden opgeëist.

De woordvoerder voorziet dat de Havenpoli „op termijn” niet in het huidige pand blijft. „Dan zou er opnieuw geïnvesteerd moeten worden, dat ligt niet voor de hand. Maar daar is nog geen besluit over genomen.”

Het streven is de metamorfose dit jaar af te ronden. Alleen voor kaakchirurgie en radiologie is nog geen bestemming binnen de Erasmus MC-groep gevonden. De overige zestien specialismen zijn overgeheveld naar het Erasmus MC of een van de drie andere ziekenhuizen in de regio: Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland en Maasstad.